Archiwum kategorii: Bez kategorii

 • Podczas audiencji generalnej papież Franciszek wspomina swoją niedawną podróż apostolską do Turcji. Ojciec Święty dziękuje władzom państwowym i hierarchom kościelnym za zaproszenie, przyjęcie i bezpieczny przebieg tej pielgrzymki. Papież wspomina swoje spotkanie z władzami kraju, k... [więcej]
 • Papież Franciszek odwołując się do Soboru Watykańskiego II przypomina fundamentalną prawdę, że Kościół nie jest rzeczywistością statyczną, ale wciąż zmienia się nieustannie pielgrzymując do Królestwa Niebieskiego, którego zaczątkiem jest Kościół na ziemi. Ludzka zdolno... [więcej]
 • W środowej katechezie Ojciec Święty stawia pytanie: czym jest powołanie do świętości? Nawiązując do Soboru Watykańskiego II, papież podkreśla, że wszyscy chrześcijanie są równi wobec Boga i zjednoczeni we wspólnym powołaniu do świętości. Świętość, tłumaczy Franciszek, n... [więcej]
 • W katechezie Ojciec Święty kontynuuje temat poprzedniej audiencji, w którym mówił o posłudze biskupów. Tym razem papież stawia pytanie; co jest wymagane od tych sług, aby mogli żyć autentycznie i owocnie swoją posługą? Św. Paweł Apostoł wskazuje prerogatywy, jakimi po... [więcej]
 • Środową katechezę Ojciec Święty poświęcił zagadnieniu posługi biskupów, w której uobecnia się sam Chrystus, nieustannie otaczający opieką swój Kościół. W ich posłudze, mówi papież, możemy rozpoznać prawdziwe oblicze Matki - Kościoła hierarchicznego. Poprzez nią ... [więcej]
 • W kolejnej katechezie poświęconej Kościołowi, papież Franciszek koncentruje się na związku i zależnościach między jego widzialną i niewidzialną rzeczywistością. Mówiąc o rzeczywistości widzialnej Kościoła, przyznaje Ojciec Święty, nie można widzieć jej tylko w osobie papieża, bisku... [więcej]
 • Ojciec Święty, nawiązując do słów Ap. Pawła, skupia się na przedstawianiu Kościoła jako jednego Ciała składającego się z wielu członków. Papież zastanawia się, dlaczego Kościół jest porównany do ciała, dlaczego jest nazwany mistycznym Ciałem Chrystusa. Franciszek przywołuje wizję z Księgi  Ezechi... [więcej]
 • Ojciec Święty stawia pytanie: co stanie się z ludem Bożym u końca czasów? Czego możemy się spodziewać? Przywołuje słowa św. Pawła: „W ten sposób zawsze będziemy z Panem”. (1Tes 4,17) Kościół jest ludem Bożym, który dzień po dniu przygotowuje się na spotkanie z Panem. Jak oblubienica idzie na spotkan... [więcej]
 • W cotygodniowej katechezie podczas audiencji generalnej papież Franciszek zwraca uwagę na podziały, jakie mają miejsce wśród chrześcijan. Były one i są nadal przyczyną wielu konfliktów, cierpień, a nawet wojen. Papież pyta: jaka jest nasza postawa wobec takiej sytuacji? Czy nie jesteśmy obojętni?... [więcej]
 • W środowej katechezie Ojciec Święty skupia się na zagadnieniu charyzmatów. Kościół jest ciągle napełniany przez Ducha św. różnymi darami, które czynią go wciąż żywym i owocującym, spośród nich największe znaczenie mają charyzmaty. Charyzmat jest często rozumiany jako niezwykły talent, który czyni... [więcej]
 • Papież Franciszek nawiązuje do swojej, odbytej w minioną niedzielę, wizyty w Albanii. To kraj, wspomina Ojciec Święty, który po latach trudnych doświadczeń w reżimie ateistycznym, przeżywa doświadczenie pokojowego współistnienia między wyznawcami różnych religii. Poprzez swoją wizytę papież pragnął,... [więcej]
 • Podczas katechezy papież Franciszek kontynuuje rozważania na temat Kościoła. Jest on "katolicki" i "apostolski", jak mówimy w Credo. "Katolicki"- znaczy powszechny, bo rozszerzył się po całej ziemi, uczy wszystkiego, co człowiek powinien wiedzieć o rzeczach wi... [więcej]