Jan Paweł II

27 kwietnia 2014 roku papież Jan Paweł II został włączony do kanonu świętych. Ten wielki człowiek pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo duchowe w postaci dokumentów kościelnych, książek, homilii wygłoszonych w wielu miejscach świata. Na naszej stronie internetowej przywołujemy zaledwie maleńką część tego dorobku wierząc, że słowa Karola Wojtyły – Jana Pawła II nie minęły wraz z jego odejściem do "domu Ojca", ale, że pozostaną w naszych sercach ciągle żywe.

 • Fragment listu do kapłanów na Wielki Czwartek, 2001r. A czyż powołanie Pawła nie narodziło się właśnie z doświadczenia miłosierdzia? Nikt nie odczuł tak jak on darmowości Chrystusowego wyboru. Pamięć o tym, że był w przeszłości zawziętym prześladowcą Kościoła, zawsze pozostanie... [więcej]
 • Fragment listu apostolskiego "Salvifici doloris": W mesjańskim programie Chrystusa, który jest zarazem programem królestwa Bożego, cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło uczynki miłości bliźniego, ażeby całą ludzką cywilizację pr... [więcej]
 • Fragment encykliki "Dives in misericordia": Krzyż stanowi najgłębsze pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem, nad tym, co człowiek — zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych — nazywa swoim losem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśnie... [więcej]
 • Fragment encykliki "Redemptoris missio" Nawrócenie jest darem Bożym, dziełem Trójcy: to Duch otwiera drzwi serc, aby ludzie mogli uwierzyć w Pana i wyznać Go (por. 1 Kor 12, 3). O tych, którzy przystępują do Niego przez wiarę, Jezus mówi: „N... [więcej]
 • Fragment listu apostolskiego "Parati semper" Człowiek współczesny, zwłaszcza w obrębie wysoce rozwiniętej cywilizacji technicznej i przemysłowej, stał się na wielką skalę eksploatatorem przyrody, traktując ją często w sposób użytkowy, niszcząc przy tym wiele je... [więcej]
 • Fragment homilii podczas IX Światowych Dni Młodzieży, Rzym, Plac św. Piotra, 1994 "Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą (...)" Oni jednak nie milczą! Słuchamy zdziwieni, jak młodzi zabierają głos. Nie pozwalają przemawiać samym kamieniom, nie pozwalają zamieniać świątyń Bog... [więcej]
 • Fragment encykliki "Dominum et Vivificantem" Owo tchnienie życia Bożego, Duch Święty, daje o sobie znać — w swej najprostszej i najpowszechniejszej zarazem postaci — w modlitwie. Piękna i zbawienna jest myśl, że gdziekolwiek ktoś modli się na świecie, tam je... [więcej]
 • Fragment encykliki "Ut unum sint" Istotnie, ta jedność dana przez Ducha Świętego nie polega jedynie na tym, że ludzie gromadzą się w społeczność, która jest zwykłą sumą osób. Tę jedność tworzą więzy wyznania wiary, sakramentów i komunii hierarchicznej10.... [więcej]
 • Fragment adhortacji "Reconciliatio et paenitentia" Chrzest jest oczywiście zbawczym obmyciem, które — jak mówi św. Piotr — ratuje nas „nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie”. Jest t... [więcej]
 • Fragment encykliki "Dominem et Vivificantem": I pokój również jest owocem miłości. Ten pokój wewnętrzny, którego szuka utrudzony człowiek w głębi swej ludzkiej istoty; i ten pokój którego żąda ludzkość, rodzina ludzka, ludy, narody i... [więcej]
 • Fragment adhortacji "Christifideles laici" Rodzina jest kolebką życia i miłości, gdzie człowiek „rodzi” się i „wzrasta”, jest podstawową komórką społeczeństwa. Tę wspólnotę należy otaczać specjalną opieką, zwłaszcza wtedy, gdy ludzki ego... [więcej]
 • Fragmenty homilii podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej, Betlejem, 2000 r. Nowo narodzone Dziecię, bezbronne i całkowicie zależne od opieki Maryi i Józefa, zawierzone ich miłości, jest całym bogactwem świata. Ono jest dla nas wszystkim! W tym Dziecięciu — Synu, ... [więcej]