Jan Paweł II

27 kwietnia 2014 roku papież Jan Paweł II został włączony do kanonu świętych. Ten wielki człowiek pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo duchowe w postaci dokumentów kościelnych, książek, homilii wygłoszonych w wielu miejscach świata. Na naszej stronie internetowej przywołujemy zaledwie maleńką część tego dorobku wierząc, że słowa Karola Wojtyły – Jana Pawła II nie minęły wraz z jego odejściem do "domu Ojca", ale, że pozostaną w naszych sercach ciągle żywe.