•  

  Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kto nie narodzi się ponownie z wody i z Ducha, nie będzie mógł wejść do królestwa Bożego. (J 3,5)

    "Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213)

  Informacje praktyczne:

  Dziecko powinno zostać ochrzczone najlepiej do 3 miesięcy po urodzeniu.
  Chrzty dzieci w parafii odbywają się w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12.30.
  Rodzice powinni dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem chrztu. 

  Wymagane dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
  2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  3. Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres)
  4. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  5. Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania.

  Na uroczystość Chrztu Św. należy przynieść ze sobą białą szatę (wielkości odpowiedniej dla dziecka) i świecę.

  Przed wyborem chrzestnych należy pamiętać, że muszą oni spełniać pewne wymagania. Powinni:

  • być po sakramencie bierzmowania,
  • być katolikami, którzy przyjęli już sakrament I Komunii Św. i żyją zgodnie z wyznawaną wiarą,
  • być wolni od kary kanonicznej,
  • zostać wyznaczeni przez rodziców osoby, która przyjmuje chrzest, przez nią samą (jeśli bierze chrzest osoba dorosła), przez kapłana lub szafarza Chrztu.
   
 •  

  Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z niewiastą tak ściśle, że odtąd stanowią jedno ciało. (Rdz 2,24)

    "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesiaone przez Chrystusa Pana do godności sakramentu". (KPK. kan. 1055,1)

  Informacje praktyczne:

  Jeżeli narzeczeni wzięli wcześniej udział w naukach przedmałżeńskich, powinni przyjść do kancelarii celem sporządzenia protokołu przedślubnego na 3 miesiące (najpóźniej 2 miesiące) przed planowanym terminem ślubu. Datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej.

  Wymagane dokumenty:

  1. Dowody osobiste
  2. Dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące, od dnia wystawienia i mają wpisany termin upływu ich ważności w specjalnej rubryce)
  3. Aktualne metryki chrztu (ważne są 6 miesięcy)
  4. Świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu)
  5. Świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa
  6. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Andrzeja Apostoła z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa)
  7. Wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

  W tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się celem spisania aktu małżeństwa, przynosząc ze sobą dokumenty:

  1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w parafii narzeczonego/narzeczonej spoza parafii
  2. Dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres)

    W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

 •  

  Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. (1Kor 15,20)

  "Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojca". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1683)

  Wymagane dokumenty:

  1. Świadectwo zgonu
  2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej
  3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
  4. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemna zgoda na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Artykuły, wpisy