Sakrament Chrztu Świętego

 
 
 

 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kto nie narodzi się ponownie z wody i z Ducha, nie będzie mógł wejść do królestwa Bożego. (J 3,5)

  "Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213)

Informacje praktyczne:

Dziecko powinno zostać ochrzczone najlepiej do 3 miesięcy po urodzeniu.
Chrzty dzieci w parafii odbywają się w I i III niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12.30.
Rodzice powinni dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem chrztu. 

Wymagane dokumenty:

1. Akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
2. Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
3. Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres)
4. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
5. Jeśli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania.

Na uroczystość Chrztu Św. należy przynieść ze sobą białą szatę (wielkości odpowiedniej dla dziecka) i świecę.

Przed wyborem chrzestnych należy pamiętać, że muszą oni spełniać pewne wymagania. Powinni:

  • być po sakramencie bierzmowania,
  • być katolikami, którzy przyjęli już sakrament I Komunii Św. i żyją zgodnie z wyznawaną wiarą,
  • być wolni od kary kanonicznej,
  • zostać wyznaczeni przez rodziców osoby, która przyjmuje chrzest, przez nią samą (jeśli bierze chrzest osoba dorosła), przez kapłana lub szafarza Chrztu.