Różaniec Rodziców za Dzieci

 
 
 
Różaniec Rodziców za Dzieci w Parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła  Różaniec Rodziców jest to modlitwa wspólnotowa, mająca na celu otaczać ochronnym płaszczem nasze dzieci przed wieloma zagrożeniami, które niesie świat, a także przed zagrożeniami, którymi często stajemy się my sami. Świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany pokój serca, często uwalnia od lęków o dziecko, o bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Modlitwa ta, niejednokrotnie uzdrawia również relacje w rodzinach.   W duchu tej potrzeby, z łaski Bożej, przez Niepokalane Serce Maryi, prowadzeni mocą Ducha Świętego, rodzice naszej parafii podjęli inicjatywę utworzenia Róż Różańca Rodziców za dzieci, aby w ten sposób, przez wstawiennictwo naszej Matki, uprosić dla nich uzdrawiającą moc Miłosierdzia Bożego, ochronę przed wszelkim złem, a przede wszystkim przed skutkami słabości, zaniedbań i grzechów ich rodziców.   Obecnie naszą wspólnotę stanowi pięć Róż Różańca Rodziców. Powstaje również VI Róża, której patronką jest św. Siostra Faustyna. Ponadto, w parafii została utworzona grupa różańcowa dzieci modlących się za swoich rodziców nazwana „Dziecięce Płatki Róży Różańcowej”, której patronami są Pastuszkowie z Fatimy: Hiacynta, Franciszek i Łucja. Opiekę duchową pełni proboszcz – ks. Mirosław Dziegiński.  
Róże różańcowe (RR) Patron Róży Data powstania Zelator Róży
  I   RR Rodziców św. Małgorzata Maria Alacoque 8  grudnia 2021 r. Marlena Domaradzka
 II   RR Rodziców św. Andrzej Bobola 8  grudnia 2021 r. Paweł Mazur
III   RR Rodziców św. Jan Paweł II 8  grudnia 2021 r. Urszula Giszka
IV  RR Rodziców św. Rita 2  lutego 2022 r. Joanna Mazoń
V   RR Rodziców św. Maksymilian Maria Kolbe 29 maja 2022 r. Anna Okoń
  W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 12:30 sprawowana jest Msza Święta w intencji członków Różańca Rodziców oraz dzieci objętych modlitwą różańcową. Zapraszamy chętnych rodziców oraz dzieci do włączenia się do wspólnej modlitwy różańcowej w ramach nowo powstających grup różańcowych. Osoby do kontaktu: – Marlena Domaradzka, tel. 502 724 225 – Urszula Giszka, tel. 693 490 795 e-mail: rozaniecrodzicowbielanywroclaw@gmail.com   Jak się modlimy? Różaniec Rodziców oparty jest na zasadzie Róż Żywego Różańca. Rodzice tworzą dwudziestoosobowe „róże”, z których każda ma swojego zelatora, a w niebie – patrona. Członkowie róży codziennie modlą się za swoje dzieci oraz dzieci wszystkich członków ich róży. Intencje obejmują również dzieci adoptowane, chrześniaków oraz zięciów i synowe, itp. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca, rozważając przez miesiąc konkretną tajemnicę. Zmiana tajemnic następuje według ustalonego harmonogramu.   W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:
  1. Prosimy Boga, aby mocą ofiary Jezusa Chrystusa ochronił nasze dzieci przed negatywnymi skutkami grzechów i zaniedbań rodzicielskich.
  2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby każdego dnia doświadczały Bożej Miłości i aby w ich życiu wypełniała się wola Boża.
  3. Prosimy o środowisko wspierające rozwój naszych dzieci oraz uzdrowienie zranień spowodowanych przez ich otoczenie.
  4. Prosimy o rozszerzanie się dzieła Różańca Rodziców, aby każde dziecko otrzymywało od swoich rodziców błogosławieństwo, miłość oraz nieustanną modlitwę.
  5. Prosimy za Ojca Świętego, w Jego intencjach i za cały Kościół Święty.
  * W przypadku, gdy dziecko zmarło lub do modlitwy przystępują rodzice dziecka / dzieci zmarłychmodlimy się za te dzieci tak jak za osoby zmarłe – o życie wieczne dla nich, o pocieszenie dla rodziców i dla bliskich.   Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może każdy: – oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni, – rodzice, którzy zaadoptowali dzieci, – rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają, – rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni, – rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych – liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować, – wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci, np. kadra harcerska, itp. – tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach, – wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ideą Różańca Rodziców za Dzieci na stronie www.rozaniecrodzicow.pl   «O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem!»   Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę.(…) Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.(…) Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego. Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, (…) z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia. Oby ten mój apel nie popadł w zapomnienie nie wysłuchany! Jan Paweł II z Listu o Różańcu Watykan, dnia 16 października 2002 roku.