Pogrzeb katolicki

 

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. (1Kor 15,20)

"Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go w ręce Ojca". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1683)

Wymagane dokumenty:

1. Świadectwo zgonu
2. Dokument zawierający pełne dane osoby zmarłej
3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
4. Jeżeli osoba zmarła mieszkała na terenie innej parafii – pisemna zgoda na pogrzeb od księdza proboszcza parafii zamieszkania.