Sakrament Małżeństwa

 
 
 

 

Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z niewiastą tak ściśle, że odtąd stanowią jedno ciało. (Rdz 2,24)

  "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesiaone przez Chrystusa Pana do godności sakramentu". (KPK. kan. 1055,1)

Informacje praktyczne:

Jeżeli narzeczeni wzięli wcześniej udział w naukach przedmałżeńskich, powinni przyjść do kancelarii celem sporządzenia protokołu przedślubnego na 3 miesiące (najpóźniej 2 miesiące) przed planowanym terminem ślubu. Datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej.

Wymagane dokumenty:

1. Dowody osobiste
2. Dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące, od dnia wystawienia i mają wpisany termin upływu ich ważności w specjalnej rubryce)
3. Aktualne metryki chrztu (ważne są 6 miesięcy)
4. Świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu)
5. Świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa
6. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Andrzeja Apostoła z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa)
7. Wdowcy – zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

W tygodniu przed ślubem narzeczeni zgłaszają się celem spisania aktu małżeństwa, przynosząc ze sobą dokumenty:

1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w parafii narzeczonego/narzeczonej spoza parafii
2. Dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres)

  W dniu ślubu narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z dowodami osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).