Audiencja generalna 22.10.2014

 
 
 

Ojciec Święty, nawiązując do słów Ap. Pawła, skupia się na przedstawianiu Kościoła jako jednego Ciała składającego się z wielu członków. Papież zastanawia się, dlaczego Kościół jest porównany do ciała, dlaczego jest nazwany mistycznym Ciałem Chrystusa.

Franciszek przywołuje wizję z Księgi  Ezechiela, gdzie oczom proroka ukazuje się dolina pełna kości ludzkich. Bóg wezwawszy swojego Ducha tworzy z nich jedno ciało – jest to wizja Kościoła.

Wszyscy jesteśmy połączeni w relacji miłości, tworzymy jedno ciało – Kościół. Poprzez sakrament Chrztu św. Chrystus czyni nas częścią tego ciała. Do takiej miłości, mówi papież, jest wezwany każdy mąż wobec swojej żony. Powinniśmy częściej pamiętać o tym, kim jesteśmy; o tym, że jesteśmy częścią Jego ciała.

Ojciec Święty przyznaje, że wiele jest podziałów w naszym najbliższym otoczeniu, w rodzinach, we wspólnotach. Wszystkie wojny, konflikty, mówi papież, rozpoczynają się w nas samych, w naszych sercach. Wiele jest w nas zawiści, zazdrości, uprzedzeń. To wszystko powoduje, że nasze serca są chore, nieszczęśliwe. W ten sposób Kościół – Ciało Chrystusa zostaje rozbity na wiele części. Radą, którą papież powtarza za św. Pawłem jest by nie być zazdrosnym, ale doceniać w naszych braciach zalety oraz by dostrzegać potrzeby najsłabszych i potrzebujących. Radzi, abyśmy wystrzegali się postawy faryzeusza, który dziękuje Panu, że nie jest jak grzesznicy, nie dostrzegając własnych wad, widząc je tylko u braci. Ojciec Święty wzywa, by modlić się do Ducha św. o pokój naszych wspólnotach, abyśmy byli dla świata widocznymi świadkami Bożej miłości.