Archiwum kategorii: Bez kategorii

 • Kontynuując refleksję poświęconą ludziom starszym papież Franciszek podkreśla, że ta grupa wiekowa posiada łaskę i misję; pewne zadanie do wykonania. Jest to okres, który należy odpowiednio przeżyć mimo, że, jak zauważa Ojciec Święty, nasze społeczeństwa nie są jeszcze gotowe, by nadać mu&... [więcej]
 • Niedziela 08.03.2015r.   7:45    W rocz. śm. +Reginy Zając, +Jana Zając, +Apolonia, +Władysław, +Alojzy Wcisło, +Józef Białek, +Wanda Burysz.   9:30     +Wiesława Pogoda w miesiąc po śm. 11:00   +Jarosław Zabielski w 8 rocz. śm. ... [więcej]
 • W cyklu katechez poświęconych rodzinie, papież Franciszek tym razem skupia się na osobach starszych. Chociaż osób starszych jest więcej i zwiększyła się długość życia, nasza hojność wobec nich nie jest większa, przyznaje papież. Osoby starsze często są ignorowane w społeczeństwie, nie doce... [więcej]
 • W kolejnej katechezie poświęconej rodzinie  Ojciec Święty skupia się na kolejnych jej członkach - braciach. Więź braterska ma szczególne miejsce w historii Ludu Bożego, została ona doprowadzona do pełni przez Jezusa. Czasem jednak wzajemne relacje braterskie są trudne, pełne zran... [więcej]
 • W kolejnej katechezie poświęconej rodzinie, papież Franciszek skupia się na osobie dziecka. Nawiązując do Księgi Izajasza, podkreśla, ze istnieje silny związek między nadzieją narodu a harmonią między pokoleniami. Dzieci są darem, a nie problemem biologii reprodukcyjnej, albo sposobem samorealiza... [więcej]
 • Niedziela 08.02.2015r.  7:45   Dziękczynna za szczęśliwe przyjście na świat Antoniego Lemańskiego i za mamę Annę.  9:30   O błogosławieństwo Boże dla Wiktorii z okazji 14 urodzin, a także dla jej siostry Antoniny i rodziców Agnieszki i Rafała. 11:00 ... [więcej]
 • Ojciec Święty kontynuuje temat rozpoczęty w poprzedniej katechezie; mówi o roli ojca w rodzinie, skupiając się tym razem na jej aspekcie pozytywnym. Papież nawiązuje do Księgi Przysłów, gdzie czytamy: „Synu, gdy mądre twe serce, i własne me serce się cieszy; moje wnętrze także... [więcej]
 • Kontynuując  cykl katechez o rodzinie papież Franciszek koncentruje się tym razem na słowie "ojciec", które dla chrześcijan ma szczególne znaczenie; jest to słowo, jak podkreśla Ojciec Święty, którym Jezus nazywał i kazał nam nazywać Boga. W ten sposób z... [więcej]
 • Podczas audiencji generalnej papież Franciszek wspomina swoją, właśnie zakończoną, podróż apostolską do Azji. Podczas tej pielgrzymki Ojciec Święty odwiedził Sri Lankę i Filipiny, kraje, które dają silny przykład wiary w Chrystusa, a jej celem było umocnienie w wierze, zachęcanie do... [więcej]
 • Podczas audiencji papież Franciszek kontynuuje cykl katechez poświęconych rodzinie. Tym razem koncentruje się na roli matki, nawiązując do liturgii ostatnich dni, w której wspominaliśmy Bożą Rodzicielkę Maryję, a także obchodziliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego, która każe nam p... [więcej]
 • Ojciec Święty, nawiązując do Synodu biskupów, który ma się odbyć w październiku przyszłego roku, rozpoczyna cykl katechez podczas środowych audiencji, które mają przygotować nas do tego wydarzenia. Papież zwraca uwagę, że rodzina, wielki dar ofiarowany człowiekowi prz... [więcej]
 • W środowej katechezie Ojciec Święty rozpoczął nowy cykl tematyczny dotyczący rodziny. Papież odwołał się do Synodu biskupów, który odbył się w październiku, a którego temat brzmiał: "Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji". Synod ten wz... [więcej]