Audiencja generalna 10.12.2014

 
 
 

W środowej katechezie Ojciec Święty rozpoczął nowy cykl tematyczny dotyczący rodziny. Papież odwołał się do Synodu biskupów, który odbył się w październiku, a którego temat brzmiał: "Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji". Synod ten wzbudził duże zainteresowanie mediów. Był okazją do przedstawienia wielu problemów i zagrożeń współczesnej rodziny, a także okazją do wspólnej dyskusji, omówienia rzeczy trudnych, gdzie każdy z biskupów mógł otwarcie przedstawić swoje zdanie. Żadne wystąpienie, podkreśla Ojciec Święty, nie zakwestionowało podstawowych prawd sakramentu małżeństwa; jego nierozerwalności, jedności, wierności i otwartości na życie.

W relacji po dyskusji zwrócono uwagę na kondycję współczesnej rodziny w odniesieniu do Ewangelii, przedstawiono też wyzwania duszpasterskie. Kolejnym etapem prac Synodu były dyskusje w grupach językowych, z których to następnie zostały przedstawione raporty. Ostatnim etapem prac było rozpatrzenie przez komisję wszystkich wniosków przedstawionych przez grupy oraz przedstawienie raportu końcowego według pierwotnego schematu: wysłuchania rzeczywistości, spojrzenia na Ewangelię i zaangażowania duszpasterskiego. Na zakończenie zostało również przedstawione Orędzie Synodu.

Synod odbył się "cum Petro et sub Petro", czyli w obecności papieża, co było gwarantem wolności i zaufania, a także ortodoksji.  Owocem prac Synodu były trzy dokumenty: Orędzie końcowe, Relacja końcowa oraz końcowe przemówienie papieża.

Podsumowując, Ojciec Święty zaznaczył, że Synod to nie parlament, ale miejsce działania Ducha Świętego, gdzie pod Jego natchnieniem ustala się najważniejsze kwestie dotyczące Kościoła, dyskutuje się na ważne dla niego tematy, stara się znaleźć rozwiązanie dla problemów, z którymi musi się zmierzyć. Papież poleca prace Synodu opiece Matki Bożej i prosi o modlitwę w jego intencji.