Audiencja generalna 18.02.2015

 
 
 

W kolejnej katechezie poświęconej rodzinie  Ojciec Święty skupia się na kolejnych jej członkach – braciach. Więź braterska ma szczególne miejsce w historii Ludu Bożego, została ona doprowadzona do pełni przez Jezusa. Czasem jednak wzajemne relacje braterskie są trudne, pełne zranień, konfliktów, nienawiści. Już w biblijnej historii Kaina i Abla znajdujemy przykład tych relacji, które kończą się tragicznie. Czasem drobne negatywne gesty, uprzedzenia, powodują narastające konflikty, które trudno rozwiązać.

Ojciec Święty podkreśla, że więź braterska, realizująca się w rodzinie, w miłości i wzajemnym szacunku i otwartości jest wielką szkołą wolności i pokoju. To właśnie rodzina wprowadza braterstwo i pokój w świat. Wolność i równość bez braterstwa mogą być wypełnione egoizmem i indywidualizmem. Braterstwo realizuje się szczególnie wobec braci i sióstr potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych. Posiadanie brata i siostry, którzy nas kochają, jest doświadczeniem bezcennym, a nasza uwaga powinna skupić się zwłaszcza na ubogich i potrzebujących. Do tego wzywa nas miłość chrześcijańska, która realizuje się właśnie poprzez braterstwo. Nie chodzi tu o ideologię, ale o naśladowanie Jezusa, mówi papież.

Braterstwo jest bardzo potrzebne szczególnie dzisiaj, w społeczeństwie technokratycznym i biurokratycznym, podkreśla Ojciec Święty. Tylko wtedy wartości takie jak równość i wolność nabiorą właściwej wymowy, kończy swoje rozważanie papież Franciszek.