Audiencja generalna 11.03.2015

 
 
 

Kontynuując refleksję poświęconą ludziom starszym papież Franciszek podkreśla, że ta grupa wiekowa posiada łaskę i misję; pewne zadanie do wykonania. Jest to okres, który należy odpowiednio przeżyć mimo, że, jak zauważa Ojciec Święty, nasze społeczeństwa nie są jeszcze gotowe, by nadać mu odpowiednią wartość.

Ojciec Święty wspomina Dzień Osób Starszych, który odbył się przed rokiem na Placu św. Piotra, kiedy to starsi ludzie dali świadectwo, jak można w tym wieku służyć innym.  Papież powołuje się na Ewangelię, gdzie czytamy o starcu Symeonie i prorokini Annie, którzy całe swe życie oczekiwali Pana. Gdy ujrzeli Go, odkryli w sobie nowe siły i byli gotowi służyć Mu i głosić Go.

Ludzie starsi mogą służyć Kościołowi, ich modlitwa jest wielkim darem, ich mądrość jest skarbem dla ludzkości, która jest zapracowana, roztargniona. Papież wspomina Ojca Świętego Benedykta XVI, który postanowił spędzić resztę życia na modlitwie. Świat potrzebuje osób starszych, którzy się modlą. Starsi mogą uczyć młodych, jak przezwyciężyć lęki, mogą uczyć, że większą radość przynosi dawanie , niż branie, może dawać im otuchy. Słowa dziadków mają dla młodych wielkie znaczenie, noszą je w sobie całe życie.