Audiencja generalna 04.03.2015

 
 
 

W cyklu katechez poświęconych rodzinie, papież Franciszek tym razem skupia się na osobach starszych. Chociaż osób starszych jest więcej i zwiększyła się długość życia, nasza hojność wobec nich nie jest większa, przyznaje papież. Osoby starsze często są ignorowane w społeczeństwie, nie docenia się ich wielkiej mądrości i życiowego doświadczenia. Zwrócenie uwagi na osoby starsze wyróżnia cywilizację, społeczność, w której słucha się i szanuje starszych, ma szanse lepszego rozwoju.

Osoby starsze w naszej społeczności często postrzegane są jako ciężar, balast, bezproduktywny i drogi w utrzymaniu, przyznaje Ojciec Święty. Człowiek starszy powinien być dla nas uosobieniem mądrości. Grzechem jest odrzucenie ich, pozbycie się, usunięcie, wzmagające w nich udrękę z powodu opuszczenia.

Kościół nie może podporządkować się obojętności, ani pogardzie wobec starości, podkreśla Ojciec Święty. Człowiek starszy powinien czuć się żywą i potrzebną częścią wspólnoty. Nieuchronnie, każdy z nas będzie kiedyś stary, będziemy tak samo traktowani, jak my traktujemy starszych. Tam, gdzie nie ma szacunku dla osób starszych, tam nie ma przyszłości dla ludzi młodych, kończy rozważanie Ojciec Święty.