Audiencja generalna 17.12.2014

 
 
 

Ojciec Święty, nawiązując do Synodu biskupów, który ma się odbyć w październiku przyszłego roku, rozpoczyna cykl katechez podczas środowych audiencji, które mają przygotować nas do tego wydarzenia.

Papież zwraca uwagę, że rodzina, wielki dar ofiarowany człowiekowi przez Stwórcę już na początku stworzenia świata, osiąga swój najwspanialszy wymiar w postaci Rodziny z Nazaretu, w której urodził się Zbawiciel. Bliskość Świąt Bożego Narodzenia każe nam skupić się na Świętej Rodzinie, którą Bóg wybrał jako miejsce swoich narodzin. Nie urodził się On w wielkim mieście, w Rzymie, nie jako potężny władca, ale w małej mieścinie, która nie miała dobrej renomy, zwraca uwagę papież.

Na tych "peryferiach" pozostał Jezus trzydzieści lat, żyjąc prosto i zwyczajnie, nie okazując swojej Boskiej natury, ale żyjąc jak każdy człowiek, w rodzinie. Ewangelie nie mówią nic o dorastaniu Jezusa. Józef i Maryja toczyli zwyczajne życie, wychowując Bożego Syna, można się od nich uczyć, jak być ojcem i matką. Rodzina z Nazaretu zobowiązuje nas do ponownego odkrywania powołania i misji rodziny. Nazaret oznacza "ten, który strzeże", jak Maryja, która pielęgnowała w swoim sercu wszystkie te sprawy. Każda rodzina strzeże tajemnicy przyjścia na świat nowego życia. Dlatego Zbawienie przychodzi przez rodzinę, mówi papież.