Audiencja generalna 03.12.2014

 
 
 

Podczas audiencji generalnej papież Franciszek wspomina swoją niedawną podróż apostolską do Turcji. Ojciec Święty dziękuje władzom państwowym i hierarchom kościelnym za zaproszenie, przyjęcie i bezpieczny przebieg tej pielgrzymki.

Papież wspomina swoje spotkanie z władzami kraju, który w przeważającej większości jest muzułmański, ale którego konstytucja stanowi o świeckości państwa. Podczas tego spotkania Ojciec Święty podkreślał, że każde państwo ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom wolność religijną oraz apelował o wspólne zaangażowanie wszystkich religii na rzecz pokoju i solidarności. Papież odwiedził też miejsca kultu różnych wyznań, a także celebrował Eucharystię, w której wzięli udział przedstawiciele różnych obrządków katolickich Turcji.

W ostatnim dniu wizyty, w święto Apostoła Andrzeja Ojciec Święty spotkał się z Patriarchą Konstantynopola, obaj hierarchowie, na zakończenie wspólnej Eucharystii, podpisali deklarację wzajemnego dialogu i podjęli zobowiązanie  podążania drogą komunii pomiędzy katolikami a prawosławnymi. Papież wspomina też spotkanie z uchodźcami, dziękując Turcji za przyjęcie tych, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy.

Ojciec Święty, wdzięczny za możliwość podróży do Turcji, modli się, aby, za sprawą Ducha Św.,  jego podróż przyniosła owoce i aby w Kościele wzmacniał się duch misyjny.