Audiencja generalna 19.11.2014

 
 
 

W środowej katechezie Ojciec Święty stawia pytanie: czym jest powołanie do świętości? Nawiązując do Soboru Watykańskiego II, papież podkreśla, że wszyscy chrześcijanie są równi wobec Boga i zjednoczeni we wspólnym powołaniu do świętości.

Świętość, tłumaczy Franciszek, nie jest wynikiem czyichś zdolności, cech osobowościowych, ale zawsze jest darem ofiarowanym przez Jezusa, jak pisze apostoł Paweł: „Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić” (Ef 5,25-26). Świętość jest "odkryciem siebie w komunii z Bogiem", mówi papież. Nie jest jednak ona zarezerwowana dla nielicznych, ale jest darem ofiarowanym każdemu. Istnieje bowiem pokusa rozumienia świętości jako daru osiągalnego tylko dla tych, którzy mogą odciąć się od zwykłych, codziennych obowiązków, aby poświęcić się jedynie modlitwie. Świętość można realizować wypełniając swoje codzienne zadania, troszcząc się o małżonka czy małżonkę, będąc ojcem czy matką. Można stawać się świętym poprzez swoją pracę i swoje obowiązki. Każdy stan, każda praca, obowiązek, może prowadzić do świętości, musi być on przeżywany w komunii z Panem i w służbie braciom.

Ojciec Święty wzywa każdego do rachunku sumienia; w jaki sposób realizowałem swoje powołanie do świętości? Zaproszenie do świętości nie jest wezwaniem do niesienia ciężaru, do cierpienia, ale jest wezwaniem do dzielenia radości. Świętość realizuje się w drobnych czynach spełnianych każdego dnia, w przeżywaniu każdego dnia życia w radości. Każdy ochrzczony jest obdarzony jakimś darem, wykorzystując go dla dobra braci, realizuje swoje powołanie do świętości. Nie przeżywa się go nigdy w samotności, ale w zjednoczeniu z braćmi, w jednym Kościele, uświęconym przez Jezusa.