Audiencja generalna 29.10.2014

 
 
 

W kolejnej katechezie poświęconej Kościołowi, papież Franciszek koncentruje się na związku i zależnościach między jego widzialną i niewidzialną rzeczywistością.

Mówiąc o rzeczywistości widzialnej Kościoła, przyznaje Ojciec Święty, nie można widzieć jej tylko w osobie papieża, biskupów, księży i osób konsekrowanych, ale składa sie ona z wielu ochrzczonych na świecie; my wszyscy tworzymy tę widzialną rzeczywistość Kościoła. Kościół to wszyscy, którzy idą za  Panem Jezusem, którzy są wrażliwi na bliźnich, zwłaszcza ubogich i potrzebujących. W tym sensie nie jest możliwe, aby w pełni poznać widzialną rzeczywistość Kościoła, tworzą ją bowiem miliony wierzących, którzy każdego dnia czynią wiele dzieł miłości i miłosierdzia. Jest to rzeczywistość tajemnicza, jedyną drogą, aby ją zrozumieć, jest droga przez Chrystusa. W Jego osobie poznajemy obie natury; ludzką i boską, zjednoczone w jednej osobie. Tak samo możemy rozumieć obie rzeczywistości Kościoła; widzialną i niewidzialną, które tworzą jeden Kościół, gdzie to, co niewidzialne jest ważniejsze od tego, co widzialne. To, co niewidzialne, może być odczytane tylko oczyma wiary.

Kościół, poprzez swoją widzialną rzeczywistość każdego dnia działa, czyniąc wiele dzieł miłosierdzia, aby w ten sposób dać odczuć współczujące oblicze Jezusa. Z drugiej strony jednak Kościół, składający się z grzeszników, nie jest bez winy, przyznaje papież. Często także ludzie należący do wspólnoty Kościoła dają zły przykład, czasem będąc źródłem zgorszenia, a nawet skandalu. Potrzeba modlitwy, abyśmy, dzięki łasce od Pana, byli widzialnym znakiem Jego łaski, świadkami Jego miłości.