Audiencja generalna 24.09.2014

 
 
 

Papież Franciszek nawiązuje do swojej, odbytej w minioną niedzielę, wizyty w Albanii. To kraj, wspomina Ojciec Święty, który po latach trudnych doświadczeń w reżimie ateistycznym, przeżywa doświadczenie pokojowego współistnienia między wyznawcami różnych religii. Poprzez swoją wizytę papież pragnął, jak przyznaje,  dodać temu narodowi otuchy. Ojciec Święty wspomina spotkanie między religijne, w którym uczestniczył. Franciszek podkreśla, że na przykładzie narodu albańskiego widać, że porozumienie i wspólne, harmonijne istnienie wyznawców różnych religii jest pożądane i możliwe. Religie łączy wola czynienia dobra bliźniemu bez wypierania się swojej tożsamości.

Papież wspomina też spotkanie z księżmi, osobami konsekrowanymi, członkami ruchów kościelnych, pośród których byli ludzie pamiętający miniony reżim. Ojciec Święty wspomina albańskich męczenników wiary, którzy przez ateistyczny rząd Albanii doświadczyli prześladowań. Siła do walki i przeciwstawiania się reżimowi wypływa z wewnętrznego zjednoczenia z Chrystusem. Siłą dla chrześcijan jest miłość Chrystusa, podkreśla papież.

Ojciec Święty wspomina tragiczną historię Albanii, liczne prześladowania Chrześcijan, walkę z Kościołem, podkreślając, że pamięć o tych wydarzeniach jest istotna dla tożsamości narodu; jest zapewnieniem przyszłości dla Albańczyków. Męczennicy nie są pokonanymi, mówi papież, są zwycięzcami.

Kończąc swoje rozważania papież wyraża wdzięczność Panu Bogu za możliwość spotkania  z Albańczykami – narodem silnym, heroicznym, który nie ugiął się pod brzemieniem prześladowań i cierpienia. Zawierzył go Matce Bożej Dobrej Rady czczonej w sanktuarium w Szkodrze.