Audiencja generalna 12.11.2014

 
 
 

W katechezie Ojciec Święty kontynuuje temat poprzedniej audiencji, w którym mówił o posłudze biskupów. Tym razem papież stawia pytanie; co jest wymagane od tych sług, aby mogli żyć autentycznie i owocnie swoją posługą?

Św. Paweł Apostoł wskazuje prerogatywy, jakimi powinni kierować się ci słudzy, którzy zostali powołani i którym zostały powierzone poszczególne posługi. Oprócz cech wiary i życia duchowego, wymienia on cechy czysto ludzkie: gościnność, cierpliwość, trzeźwość, łagodność, wiarygodność, dobroć serca. To podstawowe zalety niezbędne do służby ludziom, do nawiązywania relacji. Bez nich, podkreśla Ojciec Święty, nie można służyć i dawać prawdziwego, radosnego i wiarygodnego świadectwa.

Św. Paweł zachęca biskupów i kapłanów do nieustannego ożywiania powierzonego im daru oraz napomina, aby zawsze byli świadomi, że ich posługa to dar miłości, który otrzymali od Boga. Taka postawa pokory i świadomość, że jego posługa wypływa z miłosierdzia Boga,  chroni pasterza przed przyjęciem postawy autorytarnej, tak jakby wszyscy mieli mu usługiwać, a wspólnota była jego własnością.

Świadomość, że wszystko jest darem, zapobiega pokusie stawiania siebie w centrum i polegania tylko na sobie. Papież przestrzega pasterzy przed postawą nieomylności, pychy, która stawia siebie ponad innych. Biskup czy prezbiter powinien zawsze stać w postawie pokory, z otwartością na innych, także tych, którzy są daleko od Kościoła. Powinien  zawsze być świadomy, że ma się czego uczyć. Powinno to, podkreśla papież, prowadzić do komunii z braćmi, do współodpowiedzialności za wspólnotę.

Ojciec Święty kończy katechezę nawołując do modlitwy za biskupów i prezbiterów, aby byli "żywym obrazem komunii i miłości Boga".