Audiencja generalna 05.11.2014

 
 
 

Środową katechezę Ojciec Święty poświęcił zagadnieniu posługi biskupów, w której uobecnia się sam Chrystus, nieustannie otaczający opieką swój Kościół. W ich posłudze, mówi papież, możemy rozpoznać prawdziwe oblicze Matki – Kościoła hierarchicznego. Poprzez nią Kościół realizuje swoje macierzyństwo; w sakramentach świętych wprowadza nas do swojej wspólnoty, czuwa nad naszym wzrostem w wierze i prowadzi nas do Ojca. Macierzyństwo Kościoła wyraża się w posłudze biskupów, których Jezus wybrał, jak apostołów, by "paśli jego owczarnię", by byli żywym znakiem Jego obecności wśród nas. W osobie biskupa zatem, mówi papież, nie powinniśmy widzieć zaszczytnej funkcji, ale służbę. W Kościele nie może być miejsca dla mentalności świata, podkreśla Ojciec Święty, nie jest ważna kariera, ale posługa, na wzór Jezusa, który nie przyszedł po to, by mu służono, ale by samemu służyć. To posługa, której się nie szuka, ale którą się przyjmuje nie po to, aby się wywyższać, ale aby się poniżyć.

Jezus wybiera i powołuje biskupów, aby służyli w jedności, tworząc wspólnotę, tak, jak powołał apostołów. Wszyscy biskupi, żyjąc na różnych kontynentach, w różnych kulturach, stanowią jedność w Chrystusie. To On jest gwarantem tej jedności. Będąc w głębokiej jedności z Chrystusem powinni służyć człowiekowi, będąc wrażliwymi na znaki czasów.

Wspólnoty chrześcijańskie powinny dbać  o jedność ze swoimi biskupami, tworząc z nimi zażyłość, traktując ich jako dar. W osobie biskupa realizuje się więź z apostołami i innymi wspólnotami oraz papieżem w jednym Kościele hierarchicznym – naszej Matce.