Audiencja generalna 17.09.2014

 
 
 

Podczas katechezy papież Franciszek kontynuuje rozważania na temat Kościoła. Jest on "katolicki" i "apostolski", jak mówimy w Credo. "Katolicki"- znaczy powszechny, bo rozszerzył się po całej ziemi, uczy wszystkiego, co człowiek powinien wiedzieć o rzeczach widzialnych i niewidzialnych, jak nauczał św. Cyryl Jerozolimski. Kościół mówi wszystkimi językami; jest to owoc działania Ducha św. w dniu Pięćdziesiątnicy.

Kościół jest katolicki od chwili swych narodzin, jest nastawiony na ewangelizację i spotkanie ze wszystkimi. "Katolicki", mówi papież, oznacza 'ruszający w drogę', 'misyjny'. Kościół narodził się w Wieczerniku i stamtąd rozszerzył się na cały świat. Nie może być cichy, jest ciągle w drodze. "Apostolski" – głoszący Dobrą Nowinę, zbudowany na fundamencie apostołów, jest posłany, by pójść do ludzi i nieść orędzie Ewangelii. To również, podkreśla papież, wypływa z wydarzenia Pięćdziesiątnicy; to Duch św. działa. My wszyscy, mówi Ojciec Święty, należymy do Kościoła, współtworzymy go dzięki sukcesji apostolskiej. Duch św. przełamuje opory  i pokusę zamknięcia się w sobie i uważania siebie za jedynych adresatów Bożego słowa i błogosławieństwa.

Co oznacza przynależność do Kościoła "katolickiego" i "apostolskiego"?, pyta Franciszek. Oznacza to troskę o zbawienie całej ludzkości. Oznacza solidarność ze wszystkimi , zwłaszcza opuszczonymi i ubogimi. Oznacza poczucie harmonii, dopełnienia życia chrześcijańskiego, otwartości na innych. Nasza wiara jest zakotwiczona w przepowiadaniu i świadectwie Jezusa – daje to poczucie bycia wysłanymi, oznacza jedność z następcami apostołów.

Prośmy Pana, kończy swoje rozważanie papież, aby odnowił w nas dary Ducha św., by każdy ochrzczony był wyrazem Kościoła, który jest "katolicki" i "apostolski".