TRIDUUM PASCHALNE

Relacja
  • Rozpoczęcie:
    09/04/2020, 00:00
 
 
 

Triduum Paschalne (‘pascha’- z j. hebrajskiego ‘przejście’) to najważniejsze dni w roku liturgicznym, poprzedzające centralne dla chrześcijan święto Zmartwychwstania Pańskiego. Triduum rozpoczyna się w Wielki Czwartek, liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej, poprzez liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek, prowadzi do Wigilii Paschalnej obchodzonej w sobotę po zachodzie słońca. Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, wyjątkowo uroczysta i rozbudowana, składająca się z czterech części: obrzędu światła (poświęcenie ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła), liturgii słowa (wyjątkowo bogata, składa się aż z dziewięciu czytań, a kończy się radosnym Alleluja), liturgii chrzcielnej (błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) oraz liturgii eucharystycznej.

Zachęcamy do przeżywania tych najważniejszych w roku liturgicznym dni uczestnicząc w transmisjach on-line z katedry wrocławskiej.

https://wroclaw.gosc.pl/doc/6249223.Przezyjmy-Triduum-Paschalne-z-naszymi-pasterzami