Synod

Relacja
  • Rozpoczęcie:
    01/01/2022, 00:00
  • Zakończenie:
    19/04/2024, 15:06

Spotkania synodalne w parafii

W naszej parafii odbyło się pięć spotkań synodalnych. Ich uczestnicy skupiali się przede wszystkim na codziennym funkcjonowaniu naszej parafialnej wspólnoty: m.in. na dawaniu świadectwa i pomocy potrzebującym, relacjach świeckich z księżmi i podejmowaniu odpowiedzialności, czy życiu liturgicznymi i modlitewnym. Owoce spotkań zostały ujęte w parafialnej syntezie synodalnej Synteza parafialna Bielany Wrocławskie

 

Czym jest obecny Synod?
Obecny Synod został zwołany przez Papieża Franciszka na lata 2021-2023. Jego podstawowym zadaniem, jak czytamy w najważniejszym dokumencie porządkującym jego przebieg, czyli „Vademecum Synodu”, jest „jest wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła”. Czytamy dalej, że „celem Synodu nie jest tworzenie dokumentów, ale to, by zrodziły się marzenia, powstały proroctwa i wizje, rozkwitły nadzieje, umocniła się ufność, zostały opatrzone rany, nawiązały się relacje”. Te właśnie cele znalazły wyraz w głównym temacie całego Synodu, który brzmi Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja.

Nowością obecnego Synodu jest to, że został on podzielony na cztery etapy: diecezjalny, kontynentalny, ogólne Zgromadzenie Synodu Biskupów oraz etap realizacji. Spotkania synodalne w kościołach lokalnych – w tym parafiach – były jedną z pierwszych części całego procesu. Podczas tych spotkań każdy członek Kościoła mógł podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Kluczem do zrozumienia celu spotkań synodalnych jest słowo rozeznawanie: w ramach spotkań, słuchając siebie nawzajem, wspólnie staramy się rozeznawać i usłyszeć, co Duch Święty ma dzisiaj do powiedzenia naszej wspólnocie. W perspektywie wiary uznajemy, że to sam Bóg zaprasza nas w ten sposób do wspólnoty, uczestnictwa i misji.

 

Ważne dokumenty

 

Przydatne linki