Nadanie godności Kanonika Księdzu Proboszczowi

Relacja
  • Rozpoczęcie:
    04/02/2021, 00:00
 
 
 

W dniu 04.02.2021 Metropolita Wrocławski Arcybiskup Józef Kupny, mianował Proboszcza parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła, Księdza mgr Mirosława Dziegińskiego Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegialnej Świętego Krzyża.

Kolegiata Świętego Krzyża we Wrocławiu powstała z fundacji księcia Henryka Probusa jako wotum po zakończeniu sporu z biskupem wrocławskim Tomaszem II. Do zgromadzenia kanoników przy kościele Świętego Krzyża w latach 1503 – 1538 należał Mikołaj Kopernik. W roku 1810 zgromadzenie kanoników rozwiązano, a restytucji kapituły dokonano po 188 latach.

Kanonik Kolegiaty Świętego Krzyża ma prawo do noszenia stroju kanonickiego, używanego podczas uroczystych celebr liturgicznych. Strój ten stanowi dystynktorium w kształcie krzyża na nim krzyż jerozolimski  i herb kapituły, mucet czerwony, rokieta z czerwonym podbiciem, pas fioletowy, czarna sutanna z fioletowymi wypustkami i guzikami, czarny biret z fioletowym pomponem oraz pierścień kanonicki.

 

Godność kanonika nadawana jest kapłanom odznaczającym się „nauką i prawością życia, którzy chwalebnie wypełniają posługę”, jak to opisuje Kodeks Prawa Kanonicznego.

Arcybiskup Józef Kupny wyraził w ten sposób uznanie dla pracy kapłańskiej księdza Proboszcza i  wdzięczność za ofiarną posługę dla wiernych Dolnego Śląska.

Gratulujemy i życzymy Księdzu Kanonikowi wytrwałości w dalszym pasterzowaniu naszej wspólnocie parafialnej.