12.10.2014 XIV Dzień Papieski

Relacja
  • Rozpoczęcie:
    12/10/2014, 00:00
 
 
 

W niedzielę 12 października obchodziliśmy XIV Dzień Papieski. Z tej okazji dzieci z naszej szkoły, przygotowane przez p. katechetkę Olgę Awakowicz, przedstawiły krótką inscenizację odnoszącą się do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego "Świętymi bądźcie", a także zaśpiewały piosenki mówiące o postaci  Jana Pawła II.

Hasło Dnia Papieskiego, nie przypadkowe w roku kanonizacji Jana Pawła II, kieruje nasze myśli ku zagadnieniu świętości człowieka tak, jak widział ją papież – Polak; jako zadanie i cel dla każdego ochrzczonego. On sam swoim życiem najwyraźniej zaświadczył o tym, że jest to cel osiągalny.

DSC_0630

 

DSC_0635

 

DSC_0636

DSC_0639

Jan Paweł II w swoim nauczaniu wielokrotnie poruszał temat świętości będącej powołaniem każdego człowieka.

Poniżej  fragmenty jego nauczania mówiące o świętości:

Fragment rozważania podczas czuwania modlitewnego na XVII światowych Dniach Młodzieży, Toronto, Kanada, 2002r.

Nie czekajcie, aż staniecie się starsi, by wtedy wyruszyć ścieżką świętości. Świętość jest zawsze młoda, tak jak wieczna jest młodość Boga. Przekażcie wszystkim piękno kontaktu z Bogiem, który nadaje sens Waszemu życiu. Poszukując sprawiedliwości, propagując pokój, w Waszym braterskim i solidarnym oddaniu, niech nikt nie będzie lepszy od Was!

Fragment orędzia do młodzieży całego świata z okazji XIII Światowego Dnia Młodzieży, Rzym, 1997r.

Dar Ducha Świętego sprawia, że aktualne i dla wszystkich realne staje się odwieczne przykazanie, jakie Bóg dał swojemu ludowi: "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!" (Kpł 19, 2). Świętość wydaje się celem trudnym, osiągalnym tylko dla ludzi zupełnie wyjątkowych albo dla tych, którzy odrywają się całkowicie od życia i kultury swojej epoki. W rzeczywistości świętość jest darem i zadaniem zakorzenionym w chrzcie i bierzmowaniu, powierzonym wszystkim członkom Kościoła w każdej epoce. Jest darem i zadaniem dla świeckich tak samo jak dla zakonników i kapłanów, w sferze prywatnej tak jak w działalności publicznej, w życiu zarówno jednostek, jak rodzin i wspólnot.

Fragment adhortacji  ,,Pastores dabo vobis"

Powołanie kapłańskie jest zasadniczo wezwaniem do świętości w tej formie, która wypływa z sakramentu kapłaństwa. Świętość jest zażyłością z Bogiem, jest naśladowaniem Chrystusa ubogiego, czystego i pokornego; jest bezgranicznym umiłowaniem ludzi i oddaniem się ich prawdziwemu dobru; jest miłością Kościoła, który jest święty i pragnie, byśmy i my byli święci, bo taka jest misja, jaką powierzył mu Chrystus. Każdy z was musi być święty, by pomagać także braciom w realizowaniu ich powołania do świętości. (Rozdz.III, pkt.33)