02.04.2017 Rekolekcje wielkopostne

Relacja
  • Rozpoczęcie:
    02/04/2017, 00:00
 
 
 

W niedzielę 2 kwietnia rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi ks. Łukasz Misiak, sekretarz biskupa legnickiego.

PLAN REKOLEKCJI

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
2 kwietnia 2017 r.

 7:45   –  Msza Święta z nauką dla wszystkich

 9:30   –  Msza Święta z nauką dla wszystkich

 11:00   –  Msza Święta – suma z nauką dla wszystkich

 12:30   –  Msza Święta z nauką dla dzieci

 17:45   –  Gorzkie Żale z nauką

 18:30   –  Msza Święta z nauką dla wszystkich

 

PONIEDZIAŁEK – 3 kwietnia 2017 r.

9:00   –  Msza Święta z nauką ogólną

16:00   –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkoły podstawowej

17:00   –  Nauka rekolekcyjna dla gimnazjalistów

18:30   –  Msza Święta z nauką ogólną

19:30   –  Nauka rekolekcyjna dla młodzieży i przygotowujących się do bierzmowania

 

WTOREK – 4 kwietnia 2017 r.
Dzień Spowiedzi Św. – Dzień Pokuty

9:00   –  Msza Święta z nauką rekolekcyjną

16:00   –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkoły podstawowej

17:00   –  Nauka rekolekcyjna dla gimnazjalistów

18:30   –  Msza Święta z nauką ogólną

19:30   –  Nauka rekolekcyjna dla młodzieży i przygotowujących się do bierzmowania

 

Spowiedź rekolekcyjna – wtorek

   8:00   –   9:00    rano

   16:30   –  18:30   wieczorem

 

ŚRODA – 5 kwietnia 2017 r.

Zakończenie rekolekcji

Komunia Św. generalna

Udzielenie odpustu zupełnego

 

     9:00   –  Msza Święta z nauką ogólną

   16:00   –  Msza Święta z nauką dla dzieci

   17:00   –  Msza Święta z nauką dla gimnazjalistów

   18:30   –  Msza Święta z nauką ogólną Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 

Drodzy Parafianie!

Fatima – to imię, które przez długi okres czasu kojarzyło się z treściami antychrześcijańskimi; to imię jedynej córki Mahometa – proroka pierwszego czerwonego niebezpieczeństwa. Boża Opatrzność sprawiła, że w czasie tworzenia się drugiego czerwonego niebezpieczeństwa – ateistycznego komunizmu – imię Fatima nabrało cudownego chrześcijańskiego znaczenia.

To właśnie w Fatimie 13 maja 1917 r. Matka Boża Różańcowa objawiła się trójce portugalskich pastuszków –Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. W trzecim roku I Wojny Światowej Najświętsza Panna zstąpiła na ziemię, by przekazać orędzie pokoju. Trzymała w ręku różaniec – broń, której mężczyźni mogliby użyć dla zakończenia wszystkich wojen, a swoje czyste i Niepokalane Serce otwierała dla grzeszników.

W naszych czasach żyjemy w ciągłym zagrożeniu bomby atomowej i zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństw jej użycia. Wojna atomowa trwałaby nie kilka lat, a kilka godzin. I znowu, za sprawą Bożej Opatrzności, w czasie I wojny światowej, Maryja jak gdyby przepowiedziała światu groźbę bomby atomowej i jednocześnie wskazała drogę ratunku.

Za wstawiennictwem Maryi, Matki rodzaju ludzkiego, groźba bomby atomowej oddala się.

Pani Fatimska powiedziała:

„Jestem Matką Bożą Różańcową, przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Nie obrażajcie Boga, bo już i tak bardzo jest obrażany”.

Wojna się skończyła i pokój nastanie, jeżeli będziecie się modlić: „O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.”

Jeżeli się nawrócimy… Jeżeli będziemy odmawiać różaniec…

Dla ratowania dusz Pan Bóg chce, aby na całym świecie zostało rozpowszechnione nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. W religii katolickiej Najświętsze Serce Pana Jezusa zawsze było łączone z Niepokalanym Sercem Maryi. W objawieniu Fatimskim Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo ważne jest to ścisłe połączenie. Dlaczego?
Najczystsze Serce Maryi, bez grzechu poczętej, jest najbliższe Sercu Jezusa. Grzech jest przyczyną wszystkich wojen. I chociaż winy doszukujemy się w różnych sytuacjach ekonomicznych, to jednak u podstaw jest zawsze chciwość, pożądanie władzy, duma, okrucieństwo, bunt przeciwko Bogu – a to wszystko zawsze obraca się przeciwko szczęściu ludzkości.

Aby naprawić to zło, Zbawiciel nakazuje poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu swojej Matki. On wzywa nas: Naśladujcie to Serce, którego pierwszą i największą miłością zawsze był i jest Bóg. Niech serca ludzkie wzorują się na tym Sercu, które zawsze było wierne mężowi i Synowi. Naśladujcie to Serce, które ukochało wszystkie dzieci Boże, i modląc się za nie, służyło im w radości i pokoju.

 

Pieśń:  Z dalekiej Fatimy

1.   Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.

               Ref. Ave, ave, ave Maria! /2x

2.   Śpieszymy więc wszyscy, wśród zmartwień i trosk,
By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.

3.   Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, różaniec w ręku.

4.   Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
Choć smutek i troska przebija z twarzy.

5.   Skąd jesteś, o Pani? – pytają dzieci.
„Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.

6.   By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali”.

7.   Za radą Twą, Pani, przejęci żalem,
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.

8.   Niesiemy swe modły do tronu Pana,
Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.

9.   Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.

10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.