01.12.2013 Początek nowego roku liturgicznego

Relacja
  • Rozpoczęcie:
    01/12/2013, 00:00
 
 
 

  1 grudnia, w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny 2013/2014. Tym razem hasłem programowym będą słowa "Wierzę w Syna Bożego". Rozpoczynający się rok jest pierwszym etapem realizacji programu duszpasterskiego na lata 2013 – 2017, którego celem jest ożywienie osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Słowami, które towarzyszyć będą czteroletniemu programowi dla Kościoła w Polsce jest hasło: "Przez Chrystusa, z Chrystusem,  w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa".