List do Parafian

… aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię.
Jest to miejsce o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje imię”.

                                                             (1 Krl 8,29)

Drodzy Parafianie

Zbliża się wielkie święto naszej wspólnoty. W 2020 roku mija 500 lat od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę naszego kościoła. W Bielanach Wrocławskich już w połowie XIV wieku istniała parafia pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła.

Radujmy się i bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, że będzie nam dane uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu.

Nasza świątynia to nie tylko budowla wzniesiona w pięknym, gotyckim stylu na chwałę Boga, ale nasz wspólny dom, ważny dla każdego z parafian. To żywy Kościół, którego cząstkę stanowimy.

W ciągu pięciu wieków rozbudowano go i upiększono. To nie tylko zabytek kultury, świadek historii, ale miejsce wydarzeń ważnych w życiu każdego wierzącego. Bądźmy wdzięczni Bogu, że chronił tę świątynię i tworzących ją wiernych: „od ognia i wojny”, błogosławił ludziom, by mogli pielęgnować tu swoją wiarę.

Przez lata istnienia świątyni każdy zostawił tu cząstkę siebie. Ona była świadkiem wydarzeń  ważnych w życiu każdego wierzącego. Ileż osób było tu chrzczonych, ile po raz pierwszy przyjmowało komunię świętą, ile złożono tu przysięg małżeńskich…

Tu spotkali się po drugiej wojnie światowej ludzie z różnych stron Polski, przyjechali szukać nowego  domu i znaleźli tę świątynię, dzięki której poczuli się wspólnotą.

W roku 2020 będziemy mogli wyrazić wdzięczność Bogu za ofiarowane łaski oraz uzyskać Odpust Zupełny biorąc udział w uroczystościach jubileuszowych. Rozpoczną się one już 12 kwietnia w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, a zakończą 30 listopada odpustem parafialnym.

Doniosłym wydarzeniem będzie Msza św. Jubileuszowa 19 czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem znamienitego gościa Metropolity Wrocławskiego Księdza Arcybiskupa dra Józefa Kupnego.

Nadchodzący jubileusz jest naszym wspólnym świętem, każdy z nas bowiem odczuwa więź z tą świątynią, jest za nią odpowiedzialny. Jedni dbają o nią, inni ubogacają śpiewem, składają ofiary, modlą się, dają to, co w nich najlepsze.

Każdy może włączyć się w prace przygotowujące nas do tego pięknego jubileuszu
i poczuć wielką siłę ze wspólnoty zbudowanej na wierze.

Obyśmy potrafili jak Salomon modlić się do Boga: „… aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię … i (abyś) wysłuchał modlitwę, którą zanosi Twój sługa … ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też przebacz(1Krl 8,29-30).

Z wyrazami należnego szacunku i zapewnieniem pamięci przed Panem.

Bielany  Wr. 25.12.2019r.                                                          ks. Mirosław Dziegiński

                                                                                                              proboszcz parafii