Audiencja generalna 22.04.2015

 
 
 

W kolejnej katechezie na temat rodziny Ojciec Święty kontynuuje rozważanie o małżeństwie. Papież nawiązuje do Księgi Rodzaju przywołując obraz stworzenia człowieka. Bóg stworzywszy mężczyznę, patrzy na niego i widzi, że nie jest to dobre, że jest samotny; jedynie kobieta jest jego częścią i tylko razem tworzą pełnię. Kobieta pochodzi bezpośrednio z aktu stwórczego Boga. Pierwsi ludzie jednak popadają w grzech, zły duch wprowadza w ich umysły niewiarę, nieufność, sprzeniewierzają się Bogu i upadają, oddalając się od Niego.

Relacja między mężczyzną i kobietą, w konsekwencji grzechu pierworodnego, pełna jest różnego rodzaju zniewolenia. Przykładem są kultury patriarchalne, a także dzisiejsza kultura medialna, która traktuje kobietę instrumentalnie. Konieczne jest przywrócenie wartości małżeństwa i rodziny, podkreśla papież. Troska o przymierze między kobietą a mężczyzną powinna być dla nas powołaniem. Sam Bóg z czułością opiekuje się tym "arcydziełem", jakim są mężczyzna i kobieta, kończy swoje rozważanie Franciszek.