Audiencja generalna 15.04.2015

 
 
 

W cyklu katechez poświęconych rodzinie Ojciec Święty skupia się na osobie mężczyzny i kobiety, różnicach między nimi oraz ich komplementarności. Nawiązując do Księgi Rodzaju papież podkreśla, że spośród wszystkich rzeczy stworzonych przez Boga tylko mężczyzna i kobieta noszą w sobie Jego obraz i podobieństwo, są Jego obrazem nie tylko osobno, ale i razem, jako para. Aby dobrze i harmonijnie się rozwijać mężczyzna i kobieta potrzebują siebie wzajemnie; jesteśmy stworzeni, mówi papież, aby się wzajemnie słuchać i pomagać sobie.

Współczesna kultura, przyznaje papież, zrobiła wiele dobrego dla zrozumienia wzajemnych relacji, ról, jakie pełnią mężczyzna i kobieta, ale jednocześnie wprowadziła wiele wątpliwości i frustracji, czego przykładem jest teoria gender, która zaciera różnice między mężczyzną i kobietą. Tylko z fundamentem ludzkim wspomaganym łaską Bożą, z wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem, słuchaniem siebie nawzajem, można budować więź i związek  na całe życie.

Ojciec Święty wskazuje na dwa aspekty, które, jego zdaniem, wymagają większego zaangażowania; należy skupić się bardziej na roli kobiety, docenić jej znaczenie, potrzeba, aby jej głos miał właściwą wagę, aby miała należny jej autorytet w społeczeństwie. Jezus w wyjątkowy sposób poważał kobiety, w środowisku dla niej mniej przyjaznym, niż nasze. Kolejny problem, na który wskazuje papież to kwestia komunii między mężczyzna a kobietą stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, odzwierciedlające przymierze z Bogiem.