Audiencja generalna 01.04.2015

 
 
 

W środowej audiencji generalnej poprzedzającej Triduum Paschalne papież Franciszek skupia się na nim omawiając kolejne jego dni.

Wielki Czwartek – dzień Ostatniej Wieczerzy – Jezus ofiarowuje swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina i przekazuje je apostołom nakazując, by tak czynili na Jego pamiątkę. Poprzez gest obmycia nóg wyraża swoje posłannictwo- przyszedł na świat aby służyć, nie aby Mu służono. (Mk 10;45)

W liturgii Wielkiego Piątku rozważamy Mękę Chrystusa, adorujemy Krzyż, który stał się znakiem największej miłości, na którym Jezus "przemienił największą niesprawiedliwość w największą miłość", mówi papież. Przywołuje przykład heroicznej postawy ks. Andrea Santoro, kapłana diecezji rzymskiej i misjonarza w Turcji, który nie wahał się oddać życia za Chrystusa.

W Wielką Sobotę Kościół staje przy grobie Jezusa, jednoczy się z Jego Matką, która najpełniej uwierzyła i nigdy nie zwątpiła w Zmartwychwstanie. Wieczerza Paschalna to radość Zmartwychwstania, radość zwycięstwa nad śmiercią, to nadzieja i nowe życie.

Zmartwychwstanie Pana daje nam nadzieję na przezwyciężenie naszego bólu, naszej ciemności, na pokonanie grzechu, słabości, daje siłę, by patrzeć do przodu, w przyszłość, nie żyć tylko teraźniejszością. Jesteśmy powołani, by być "stróżami poranka", podkreśla Ojciec Święty.