Audiencja generalna 18.03.2015

 
 
 

Kończąc cykl katechez o rodzinie Ojciec Święty mówi o dzieciach, skupiając się na wartości, jaką są one dla ludzkości. Dzieci są jednocześnie, przyznaje papież, wielkimi wykluczonymi, żyjąc często w niegodnych warunkach. Po tym, jak są traktowane dzieci można osądzać społeczeństwo.

Dzieci, mówi Ojciec Święty, przypominają nam, że w pierwszych latach życia byliśmy całkowicie zależni od innych. Jezus wiele razy podkreślał ich znaczenie, ich rolę, są tymi, od których powinniśmy sie uczyć. One przypominają nam, że nie jesteśmy samowystarczalni, ale wszyscy jesteśmy potrzebujący pomocy, miłości i przebaczenia. Przypominają nam tez, że zawsze jesteśmy dziećmi, zostaliśmy obdarowani życiem. Wiele jest bogactw, które dzieci wnoszą do rzeczywistości. Są nimi spontaniczna ufność do rodziców, do Boga, ich spojrzenie jest czyste, mają w sobie wewnętrzną prostotę. Noszą też w sobie zdolność okazywania czułości, zdolności okazywania uczuć, zdolność spontanicznego śmiania się i płakania.

Jezus zachęca, by stać się jak dzieci, do takich należy Królestwo Boże. Dzieci przynoszą radość, ale tez i troskę. Lepsze jest jednak takie społeczeństwo, które posiada dzieci, niż takie, które ma ich coraz mniej.