Audiencja generalna 27.08.2014

 
 
 

W katechezie Ojciec Święty omawia prawdę zawartą w Credo: Kościół jest jeden i jest święty. Jeden, ponieważ bierze swoje źródło w Trójjedynym Bogu, jest święty – został założony przez Jezusa Chrystusa i nieustannie jest ożywiany Jego Duchem. Jednak składa się z grzeszników, nas wszystkich, którzy poprzez wiarę zostajemy pobudzani do nawrócenia.

Jezus ciągle modlił się o jedność swoich uczniów, mówi papież, zwłaszcza przed swoją Męką i Śmiercią prosząc Boga, abyśmy stanowili jedno – był to testament dla nas – wierzących.

Powinniśmy prosić  Boga, abyśmy potrafili żyć w coraz lepszych relacjach, zdolni do wybaczania sobie nawzajem, upodabniając się coraz bardziej do Niego.