Audiencja generalna 20.08.2014

 
 
 

Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty wspominał swoją niedawną podróż apostolską do Korei. To kraj, mówi papież, gdzie spotykają się kultury azjatyckie i "odwieczna młodość Ewangelii". Papież streszcza znaczenie tej wizyty w trzech słowach: "pamięć, nadzieja, świadectwo". Kościół w Korei, kraju narażonym na utratę swej tożsamości poprzez skutki globalizacji, jest stróżem nadziei, rodziną duchową, gdzie pokolenia przekazują sobie pamięć wiary.

Ojciec Święty wymienia dwa główne wydarzenia tej podróży: beatyfikację 124 męczenników koreańskich oraz spotkanie z młodymi z okazji Szóstego Azjatyckiego Dnia Młodzieży. Kościół koreański strzeże roli, jaką odgrywają tu świeccy. Tutaj wspólnota chrześcijańska nie została utworzona przez misjonarzy, ale przez grupę młodych Koreańczyków w II poł. VIII wieku. Powstała w ten sposób wspólnota, która od początku cierpiała prześladowania. Kościół koreański jest więc zbudowany na wierze, trudzie misyjnym i męczeństwie świeckich.

Na przykładzie wspólnoty koreańskiej widać, że Chrystus nie przekreśla kultury, którą żyje społeczeństwo, mówi papież, nie likwiduje tego, co jest dobre, ale prowadzi do wypełnienia. Zwalcza natomiast i pokonuje zło.

Ojciec Święty kończy swoje rozważanie prosząc Matkę Bożą, by opiekowała się Kościołem w Korei, aby błogosławiła narodowi koreańskiemu, obdarzając go pokojem i dobrobytem.