Audiencja generalna 10.09.2014

 
 
 

Podczas środowej katechezy papież Franciszek kontynuuje rozważanie na temat Kościoła jako matki. Tym razem wskazuje, że Kościół- nasza matka uczy nas dzieł miłosierdzia. Dobry wychowawca, mówi Ojciec Święty, przekazuje swoim uczniom, czy dzieciom, to, co najważniejsze, aby ci odnaleźli radość i sens życia. 

Miłosierdzie, tłumaczy papież, jest właśnie tym, co istotne, jest centrum Ewangelii. Kościół powtarza za Jezusem: Bądźcie miłosierni. Matka – Kościół naucza przykładem, słowa służą tylko do przekazywania i wyjaśniania. Kościół uczy przykładem świętych, ale także przez przykład wielu matek i ojców, którzy uczą dzielenia się tym, co mamy. Reguła gościnności, mówi papież, powinna być święta w domach chrześcijańskich. Ważne jest, aby matki uczyły swoje dzieci dzielić się tym, co mają, nawet, jeśli jest to niewiele.

Kościół, jak matka, uczy nas służyć chorym, potrzebującym, być blisko więźniów. Miłosierdzie przemienia serce i życie człowieka, uczy nas być blisko ludzi potrzebujących i umierających, tak jak bł. Matka Teresa z Kalkuty, która towarzyszyła biednym w ich ostatnich chwilach życia.

W ten sposób, poprzez czynienie dobra, Kościół jest naszą matką, uczy czynić dobro wszystkim, także tym, którzy nie są w stanie się nam odwzajemnić, tak, jak to uczynił Jezus, oddając za nas życie.

Dziękujmy Panu, mówi na koniec papież, za Kościół – Matkę, która uczy nas dzieł miłosierdzia.