Audiencja generalna 03.09.2014

 
 
 

W środowej katechezie papież Franciszek omawia zagadnienie Kościoła jako wspólnoty wszystkich wierzących.

Ojciec Święty zwraca uwagę , że jako chrześcijanie nie wzrastamy o własnych siłach, autonomicznie, ale stajemy się nimi wewnątrz ciała, jakim jest Kościół. Jest więc on naszą Matką – daje nam życie, sprawia, że żyjemy we wspólnocie z innymi w komunii Ducha św.

Ojciec Święty podaje Maryję jako najdoskonalszy obraz i wzór Kościoła. Jej macierzyństwo, mówi, jest jedyne i wyjątkowe; dokonało się, gdy poczęła i porodziła Syna Bożego. Macierzyństwo Kościoła jest następstwem Jej macierzyństwa, jego przedłużeniem. Kościół jest posłuszny wobec Bożego planu miłości "rodząc " ciągle nowe dzieci w Chrystusie, słuchając Słowa Bożego. Każdy chrześcijanin rodzi się w łonie Kościoła tak, jak Chrystus urodził się z łona Maryi.

Maryja, podkreśla Ojciec Święty, jest najpiękniejszym i najczulszym obliczem Kościoła. Patrząc na Kościół dostrzegamy w nim najsubtelniejsze rysy Maryi. Nie jesteśmy sierotami, mówi papież, zostaliśmy zrodzeni w Kościele poprzez sakrament Chrztu św.

Kościół otrzymał cenny skarb – Ewangelię, nie po to, aby zatrzymać ją dla siebie, ale aby obdarzać nią innych. Kościół karmi nas Słowem Bożym, ono zmienia nas od wewnątrz, ma ono moc przemieniania nas. Kościół towarzyszy nam na drodze zbawienia, uzdalnia nas do obrony przed złem. Ma on odwagę matki, która broni swoich dzieci. Kościół to nie księża i biskupi, mówi papież, ale cała wspólnota, którą my wszyscy tworzymy, podkreśla Ojciec Święty.