Audiencja generalna 28.05.2014

 
 
 

Podczas audiencji generalnej papież Franciszek wspomniał swoją, kilka dni temu zakończoną, pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Dziękując tym, którzy zaprosili go i przyjęli w ojczyźnie Pana Jezusa podkreślił, że głównym celem wizyty było uczczenie pięćdziesiątej rocznicy pielgrzymki papieża Pawła VI do Ziemi Świętej, podczas której miało miejsce historyczne spotkanie biskupa Rzymu z patriarchą Konstantynopola Atenagorasem. Franciszek przyznał, że to spotkanie było kamieniem milowym na drodze jedności chrześcijan.

Podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej Ojciec Święty Franciszek spotkał się z patriarchą Bartłomiejem, modląc się wspólnie przy grobie Jezusa. Papież podkreśla, że wiele jest jeszcze do zrobienia na drodze jedności chrześcijan, przepraszając za wszelkie winy prowadzące do podziału.

Kolejnym celem pielgrzymki było poparcie drogi pokoju w krajach Bliskiego Wschodu, umęczonego długotrwałymi konfliktami. Podczas wizyty  w Ziemi Świętej papież nawoływał do pokoju, zachęcając chrześcijan, by dali się namaścić Duchowi Świętemu "sercem otwartym i uległym", by byli zdolni do gestów "pokory, braterstwa i pojednania". Pokój musi być wypracowywany  w nas samych każdego dnia, mówi papież. Pokój przychodzi z góry, jest darem Boga.

Pielgrzymując do krajów Bliskiego Wschodu papież Franciszek nawoływał do złagodzenia konfliktów i napięć oraz do ich pokojowego rozwiązania, zwłaszcza w udręczonej Syrii oraz Palestynie i Izraelu. Podczas wizyty Ojciec Święty zaprosił prezydentów Palestyny i Izraela do Watykanu, aby wspólnie modlić się o pokój. Papież zwraca się do wszystkich wiernych, by włączyli się do tej modlitwy.

Poprzez tę pielgrzymkę papież, jak przyznaje, chciał zanieść słowa pocieszenia i nadziei, które jednocześnie sam w zamian otrzymał od tych, którzy "mają nadzieję wbrew nadziei".

Papież Franciszek kończy audiencję wspólną modlitwą do Matki Bożej,  prosząc, by wyprosiła pokój i jedność.