Audiencja generalna 26.03.2014

 
 
 

Nauczanie podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek poświęcił omówieniu kolejnego sakramentu – święceń kapłańskich. Wraz z sakramentem małżeństwa stanowi on drogę, przez którą chrześcijanin może uczynić swe życie darem miłości na wzór i w imię Chrystusa.

Sakrament święceń, mówi papież, jest wypełnieniem posługi powierzonej przez Pana Jezusa apostołom by "paść Jego owczarnię". Co to oznacza dla tych, którzy są wyświęceni?

– Stoją na czele wspólnoty, co oznacza, podkreśla Ojciec Święty, że mają służyć swojej wspólnocie na wzór Jezusa, mają być przewodnikami.

– Mają kochać Kościół żarliwą miłością; szafarz na mocy święceń oddaje całego siebie wspólnocie, ona jest jego rodziną. Biskup, kapłan, powinien kochać swoją wspólnotę.

– Mają nieustannie modlić się, aby podtrzymywać swoją posługę, mają wsłuchiwać się w Słowo Boże każdego dnia, sprawując Eucharystię, a także stale i starannie przystępować do sakramentu pokuty. W przeciwnym razie, tłumaczy papież, można nieuchronnie stracić autentyczne znaczenie swojej posługi i radość pochodzącą z głębokiej komunii z Jezusem.

Na zakończenie Ojciec Święty zadaje pytanie: jak można zostać kapłanem? Inicjatywa zawsze pochodzi od Pana, odpowiada papież. To Bóg woła nas po imieniu. Jeśli młody człowiek odkryje w sobie powołanie, powinien modlić się, aby mogło w nim ono wzrastać.