Audiencja generalna 19.03.2014

 
 
 

Podczas środowej audiencji generalnej w uroczystość św. Józefa, papież Franciszek swoje nauczanie poświęcił temu właśnie świętemu, który potrafił opiekować się Maryją i Jezusem.

Św. Józef był opiekunem, stróżem; taka była jego misja. Józef towarzyszył Jezusowi w Jego wzroście "w mądrości, latach i łasce", jak mówi Ewangelia św. Łukasza, pełniąc rolę ojca na ziemi. W tych trzech aspektach rozwoju Jezusa, mówi Ojciec Święty, Józef miał swój udział.

– rozwój fizyczny: Józef wychowywał Jezusa troszcząc się o to, co niezbędne w rozwoju dziecka. Musiał uciekać do Egiptu, by chronić Maryję i Jezusa, po powrocie do Nazaretu, Józef uczy Jezusa swojej pracy.

– wzrost mądrości; tu również Józef ma swój udział; Józef był dla Jezusa wzorem mądrości. Jezus towarzyszył Józefowi w synagodze, uczył sie od niego, zasłuchany w Słowo Boże zadziwiał swą mądrością rodziców i uczonych w piśmie.

– wzrost łaski; Józef poślubiając Maryję, kobietę "pełną łaski", wiedział, że Jezus został poczęty "za sprawa Ducha Świętego". Jego dzieło wychowawcze polegało na wspomaganiu działania Ducha Św. Józef wychowywał Jezusa przede wszystkim przykładem człowieka sprawiedliwego, który zawsze daje się prowadzić wiedząc, że zbawienie jest możliwe tylko dzięki łasce Boga.

Józef, przez swoją postawę, zaangażowanie w wychowanie Jezusa, jest wzorem dla każdego opiekuna i ojca. Papież nawołuje, abyśmy byli stróżami wzrostu swoich dzieci w mądrości, łasce u Boga i ludzi.

Na koniec Ojciec Święty, wspólnie z wiernymi zgromadzonymi na Placu Św. Piotra, modli się modlitwą "Ojcze nasz" powierzając Bogu wszystkich ojców, żywych i zmarłych.