Audiencja generalna 05.03.2014

 
 
 

Podczas audiencji generalnej w rozpoczynającą okres Wielkiego Postu Środę Popielcową, papież Franciszek poświęcił swoje nauczanie temu właśnie szczególnemu okresowi, który, po czterdziestu dniach, doprowadzi nas do Triduum Paschalnego, czyli pamiątki męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wielki Post jest, jak mówi papież, punktem zwrotnym, który powinien sprzyjać nawróceniu, aby porzucić złe nawyki, zniechęcenie, lenistwo.

W Wielkim Poście Kościół kieruje do nas dwa ważne drogowskazy:

– pierwszy z nich to potrzeba żywszego uświadomienia sobie zbawczego dzieła Chrystusa

– drugi to zachęta, aby gorliwiej żyć swoim chrztem

Powinniśmy odczuwać ciągłą wdzięczność za cuda dokonane dla nas; świadomość tego, czym Bóg nas nieustannie obdarza powinna skłaniać nas do ciągłej wdzięczności. To jest, podkreśla Ojciec Święty, punkt wyjściowy naszego nawrócenia.

Papież pyta: czy wierzymy w miłość Jezusa? Czy mamy chęć być bliżej Niego?

Życie chrztem natomiast oznacza niedopuszczanie do sytuacji, kiedy przyzwyczajamy się do nędzy, poniżania, które spotykamy wokół siebie. Często ulegamy zobojętnieniu wobec otaczającej nas rzeczywistości, wobec nierówności, biedy, smutnych realiów, które nas otaczają. Przyzwyczajamy się, przyznaje papież, do przemocy jako do wiadomości , która wrosła w naszą codzienność i stała się czymś zupełnie normalnym. Akceptujemy życie w społeczeństwie, w którym nie ma miejsca dla Boga, gdzie nie uczy się już dzieci znaku krzyża, ani modlitwy. Papież pyta, czy nauczyliśmy nasze dzieci znaku krzyża? Czy znają one podstawowe modlitwy, takie jak "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo"? Obojętność usypia nasze serca, mówi papież.

Wielki Post jest momentem zwrotnym, danym po to, aby zmienić kurs, aby odzyskać zdolność reagowania  na rzeczywistość zła. Powinien być on czasem odnowy osobistej i wspólnotowej; to czas nawrócenia na miłość bliźniego.

Bezcenny dar odkupienia został nam dany z bezinteresownej inicjatywy Boga, mówi papież. Dlatego powinniśmy nieustannie Mu za niego dziękować.

Na koniec papież Franciszek namawia, aby powierzyć się opiece Maryi, abyśmy z Jej pomocą mogli, po oczyszczającym okresie Wielkiego Postu, celebrować tajemnicę Paschy Jej Syna.