Audiencja generalna 12.02.2014

 
 
 

Tematem poruszonym przez papieża Franciszka podczas środowej audiencji generalnej był, jak przed tygodniem, sakrament Eucharystii. Tym razem Ojciec Święty zatrzymał się nad problemem relacji między Eucharystią, w której uczestniczymy, a naszym życiem, zadając pytania: jak żyjemy Eucharystią? Jak przeżywamy niedzielną Mszę św.?

Papież wymienia  trzy wskazówki, które mogą pomóc na te pytania odpowiedzieć:

– Pierwsza z nich to kwestia, w jaki sposób traktujemy innych. W Eucharystii, mówi papież, Bóg ciągle ponawia dar z siebie. Jezus zawsze pragnął przebywać blisko swoich uczniów, żyć ich problemami, dzielić ich radości. Podczas Mszy św. spotykamy się z różnymi ludźmi. Ojciec Święty pyta, czy dzięki Eucharystii stają się nam oni bliżsi, czy stają się naszymi braćmi i siostrami? Czy udział w Eucharystii pobudza mnie do większej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza ubogiego i cierpiącego? Jak my, którzy chodzimy w każdą niedzielę na Mszę św. jesteśmy otwarci na problemy naszych braci? Czy nie zajmujemy się raczej plotkami i mało istotnymi sprawami?

– Drugą wskazówką, jak przeżywamy Eucharystię jest łaska poczucia, że nam przebaczono i gotowość do przebaczania innym. Jeśli nie czujemy potrzeby przebaczania nam win przez Boże Miłosierdzie, jeśli nie czujemy się grzesznikami, to – mówi papież – nie powinniśmy raczej chodzić na Mszę św. Uczestniczymy w Eucharystii po to, by otrzymać przebaczenie,  które zawsze jest nam potrzebne i o które zawsze powinniśmy prosić.

Słowa: "Spowiadam się…", które wypowiadamy podczas każdej Mszy św. powinny być aktem skruchy wypływającym z naszego serca. W ofiarowanym przez nas chlebie i winie, wokół których gromadzimy się, za każdym razem jest ponawiany dar Ciała i Krwi Chrystusa, na odpuszczenie naszych grzechów.

– Ostatnia wskazówka to relacja między Eucharystią a życiem naszych wspólnot chrześcijańskich. Eucharystia to nie pamiątka tego, co Jezus kiedyś uczynił, ale za każdym razem jest to autentyczne działanie Jezusa. To z Eucharystii zawsze wypływa misja i tożsamość Kościoła. Przez każdą Mszę św. Jezus pragnie wejść w nasze życie, przeniknąć je swoją łaską, aby między życiem, a liturgią zawsze była spójność.

Na koniec Ojciec Święty wzywa do przeżywania Eucharystii w duchu wiary i modlitwy, przebaczenia i pokuty, radości i troski o potrzebujących.