Audiencja generalna 05.02.2014

www.polskieradio.pl
 
 
 
www.polskieradio.pl

Środową audiencję generalną papież Franciszek poświęcił omówieniu kolejnego sakramentu – Eucharystii. Znajduje się ona w sercu inicjacji chrześcijańskiej, a wypływa z niej droga wiary, komunii i świadectwa.

Ojciec Święty przywołuje obraz, który oglądamy podczas każdej Mszy świętej: ołtarz pokryty białym obrusem, co skłania nas do myślenia o uczcie, na nim krzyż – znak ofiary Jezusa, pokarmu duchowego. Obok stoi ambona, z której, poprzez kapłana, Pan przemawia do nas przez Pismo Święte. Tu łączy się Słowo i Chleb stając się jednym. Wszystkie znaki, jakie uczynił Jezus, kondensują się w akcie łamania Chleba i ofiarowania kielicha: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest Krew moja".

Gest Jezusa, mówi papież Franciszek, jest największym dziękczynieniem, jakie składa On Ojcu ( z j. greckiego "eucharystia" oznacza 'dziękczynienie'). Celebracja Eucharystii to coś więcej, niż tylko uczta, to pamiątka Paschy, za każdym razem uczestniczymy w tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Stanowi ona szczyt Bożego planu Zbawienia – obdarza nas łaską i miłosierdziem. Przystępując do Komunii, otrzymujemy przedsmak uczty niebieskiej, w jakiej będziemy mogli uczestniczyć kiedyś, oglądając twarzą w twarz Boga.

Ojciec Święty podkreśla, jak ważne jest pójście w każdą niedzielę na Mszę Świętą – tam otrzymujemy łaski (przebaczenia, miłości). Nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć w pełni, jakim darem jest dla nas Eucharystia. Ważne jest, mówi papież, aby dzieci dobrze przygotowały się do sakramentu I Komunii Świętej, to najważniejszy krok, obok sakramentu Chrztu, do pełnej przynależności do Jezusa.