Audiencja generalna 29.01.2014

 
 
 

Katechezę podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek poświęcił kolejnemu sakramentowi – Bierzmowaniu. Jest ono, jak mówi Ojciec Święty, nierozerwalnie związane z sakramentem Chrztu Św. tworząc razem wtajemniczenie chrześcijańskie, przez które jesteśmy wszczepieni w Jezusa.

Te trzy sakramenty: Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, początkowo były sprawowane razem; na koniec drogi katechumenatu, zazwyczaj podczas Wigilii Paschalnej. Droga przygotowywania do przyjęcia tych sakramentów była dość długa, do wspólnoty chrześcijańskiej wprowadzano stopniowo, mogło to trwać nawet kilka lat.

Sakrament Bierzmowania, mówi Ojciec Święty, jest nazywany Sakramentem Krzyżma – przez olej zostajemy upodobnieni do Jezusa, który jest jedynym namaszczonym – Świętym Boga. Jest to sakrament, który, wyjaśnia papież, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: jednoczy nas z Chrystusem, udoskonala naszą więź z Kościołem, udziela nam specjalnej mocy do szerzenia wiary  w Jezusa, do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża.

Warto, podkreśla papież Franciszek, troszczyć się o to, by dzieci szybko zostały ochrzczone. Ważne też, by były bierzmowane – Duch Święty daje im mocy, by iść do przodu. Ważne jest jednak dobre przygotowanie do tego sakramentu, które powinno zmierzać do przylgnięcia do Boga.

W sakramencie Bierzmowania Duch Święty przenika całą osobę, zjawia się w siedmiu darach: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Boga. Kiedy przyjmiemy Ducha Świętego i pozwolimy Mu działać, to sam Chrystus jest w nas. Dzięki nam będzie działał, przebaczał, wlewał nadzieję, stawał się bliskim dla potrzebujących.

Ojciec Święty kończy swoją katechezę nawołując, abyśmy zawsze starali się kroczyć z radością Ducha Świętego, który został nam dany.