Audiencja generalna 22.01.2014

 
 
 

Podczas środowej audiencji generalnej, w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, papież Franciszek poświęcił swoje nauczanie tej właśnie inicjatywie, która trwa od ponad stu lat. Jest to czas modlitwy o jedność wszystkich ochrzczonych. W tym roku, mówi Ojciec Święty, grupa kanadyjska, która przygotowała obecny tydzień modlitw, wybrała temat wyrażony w słowach św. Pawła Ap. "Czy Chrystus jest podzielony?"(1Kor 1,13)

Ojciec Święty nazywa podział między chrześcijanami "skandalem", przywołując znów św. Pawła, który nie uznawał aprobaty dla podziałów wśród tych, którzy wyznają Chrystusa. Chrzest i krzyż to dwa elementy, które wyznaczają nas jako chrześcijan, a podziały między nami, jak mówi papież, mogą "ogołocić krzyż z jego mocy". Św. Paweł karci podziały, ale jednocześnie dziękuje Panu za łaskę daną w Chrystusie Jezusie.

Ojciec Święty podkreśla, że dobrą rzeczą jest cieszyć się łaską, którą Bóg nam daje, ale jeszcze lepszą jest odnaleźć w innych chrześcijanach dary, których sami potrzebujemy. Warto, mówi papież Franciszek, pójść za sugestią grupy kanadyjskiej i zastanowić się, co możemy czerpać od innych wspólnot chrześcijańskich, czego możemy się od nich uczyć. Taka postawa wymaga wielkiej modlitwy, a także jedności, pokory i ciągłej przemiany.

Na koniec swojej katechezy Ojciec Święty wzywa do modlitwy o jedność chrześcijan, aby zmniejszał się ten "skandal" podziału pomiędzy uczniami Chrystusa.