Audiencja generalna 15.01.2014

 
 
 

W swoim nauczaniu podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek powraca do podjętego przed tygodniem tematu, którym był sakrament Chrztu św. Papież skupia się na jednym z owoców tego sakramentu, jakim jest przynależność do Ciała Chrystusa i Ludu Bożego.

Ojciec Święty przywołuje słowa św. Tomasza z Akwinu, który mówi, że ten, kto przyjmuje Chrzest, zostaje włączony do Ludu Bożego; Chrzest sprawia, że stajemy się członkami "ludu w drodze", ludu pielgrzymującego w dziejach.

Papież podkreśla, że jesteśmy częścią tego "łańcucha" wiary przekazywanej z pokolenia na pokolenie, który rozpoczęli apostołowie, udzielając Chrztu pierwszym chrześcijanom. Na mocy Chrztu stajemy sie misjonarzami powołanymi do przekazywania wiary, jesteśmy podmiotem Nowej Ewangelizacji. Lud Boży to lud uczniów i misjonarzy. Jesteśmy zobowiązani do przekazywania wiary w każdym miejscu, jakie wyznaczył nam Bóg. Wszyscy ochrzczeni, nawet biskupi i papież są uczniami i misjonarzami.

Papież Franciszek zwraca uwagę na związek pomiędzy powołaniem mistycznym, a powołaniem misyjnym. Oba są zakorzenione w sakramencie Chrztu. Papież podkreśla, że żaden chrześcijanin nie zbawia się sam; jesteśmy wspólnotą wierzących i to w niej doświadczamy łaski od Pana, miłości Jezusa, mamy być w niej "kanałami" łaski Bożej.

Na koniec swego rozważania Ojciec Święty przywołuje przykład wspólnoty chrześcijan w Japonii, która w XVII w. doświadczała okrutnych prześladowań, tracąc wszystkich kapłanów i tysiące wiernych. Wspólnota ta, mówi papież, zmuszona była do wyznawania swej wiary w ukryciu, a nowo narodzone dzieci otrzymywały Chrzest  z rąk rodziców. Po dwóch stuleciach, kiedy mogli już wyjść z ukrycia, utrzymali swoją wiarę dzięki łasce sakramentu Chrztu, który przekazywali rodzącym się dzieciom. Ten przykład stanowi potwierdzenie, jak wielką łaską jest Chrzest, jak wielkie ma on znaczenie dla wspólnoty Ludu Bożego.