Audiencja generalna 08.01.2014

 
 
 

Podczas pierwszej audiencji generalnej po Świętach Bożego Narodzenia papież Franciszek podjął nauczanie o Chrzcie Św., rozpoczynając serię katechez poświęconych sakramentom.

Chrzest, mówi Ojciec Święty, jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego; przez niego Bóg uobecnia się i działa w naszym życiu. Poprzez sakrament Chrztu Jezus czyni nas znakiem swojej miłości. Zastanawiając się nad sakramentem Chrztu, może zrodzić się wątpliwość, czy jest on konieczny, by iść za Chrystusem? Papież Franciszek przywołuje słowa apostoła Pawła, który mówi, że będąc ochrzczeni  w Jezusie, zostaliśmy też zanurzeni w Jego śmierci. Tak więc Chrztu nie można traktować jako aktu czysto formalnego, podczas którego nadaje się imię dziecku, ale jest to sakrament, który dotyka naszego istnienia.

Ojciec Święty podkreśla, jak ważne jest znać datę własnego Chrztu, pyta zgromadzonych na Placu św. Piotra wiernych, czy ją znają.

Istnieje jednak zagrożenie, kontynuuje papież, zatracenia tego daru, który otrzymaliśmy przez Chrzest. Jesteśmy wezwani, aby żyć naszym Chrztem każdego dnia, aby traktować go jako rzeczywistość aktualną w naszym życiu. To właśnie w tym sakramencie zostaliśmy wszczepieni w relację z Jezusem, dostaliśmy nadzieję, której nic nie może zgasić. Przez Chrzest otrzymaliśmy zdolność przebaczania, umiejętność dostrzegania w najuboższych oblicza Jezusa.

Sakrament Chrztu to dar, o który musimy poprosić; potrzebna jest osoba, która nam go udzieli. Dokonuje się on w kontekście braterstwa, jest to łańcuch łaski. Chrzest włącza nas do ludu Bożego, do Kościoła – naszej Matki.

Kończąc środowe rozważanie, Ojciec Święty nawołuje, aby prosić Boga o ciągłe doświadczanie łaski, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Św.