CHRYSTUS – ODKUPICIEL CZŁOWIEKA

 
 
 

Fragment encykliki "Redemptor hominis"

Odkupienie świata — owa wstrząsająca tajemnica miłości, w której niejako na nowo „powtarza się” tajemnica stworzenia — jest w swoim najgłębszym rdzeniu „usprawiedliwieniem” człowieka w jednym ludzkim Sercu: w Sercu Jednorodzonego Syna, ażeby mogło ono stawać się sprawiedliwością serc tylu ludzi, w tym Przedwiecznym Jednorodzonym Synu przybranych odwiecznie za synów (por. Rz 8, 29 n.; Ef 1, 8) i wezwanych do Łaski, wezwanych do Miłości. Krzyż na Kalwarii, poprzez który Jezus Chrystus-Człowiek, Syn Maryi Dziewicy, przybrany Syn Józefa z Nazaretu — „odchodzi” z tego świata, jest równocześnie nowym otwarciem odwiecznego Ojcostwa Boga, który w Nim na nowo przybliża się do ludzkości, do każdego człowieka, obdarzając go tym trzykroć świętym „Duchem Prawdy” (J 16, 13). (Rozdz. II, pkt 9)

Fragment homilii na zakończenie XII Światowych Dni Młodzieży, Francja, Paryż, 1997

W Chrystusie nie ma już Żyda ani Greka, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, wszyscy są jednym (por. Ga 3, 28). Wszyscy zostali powołani, aby uczestniczyć w Bożym życiu za sprawą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czyż nasze spotkanie w czasie Światowego Dnia Młodzieży nie jest potwierdzeniem tej prawdy? Wy wszyscy tu zgromadzeni, ze wszystkich krajów i kontynentów, jesteście świadkami powszechnego zasięgu Ludu Bożego odkupionego przez Chrystusa! Tak więc ostatnia odpowiedź na pytanie: «Nauczycielu – gdzie mieszkasz?», musi zabrzmieć: mieszkam we wszystkich ludziach odkupionych. Tak, Chrystus mieszka w swoim ludzie, który wśród wszystkich narodów ziemi zakorzenił się i podąża za nim, Panem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, odkupicielem świata, Nauczycielem, który ma słowa życia wiecznego, który jest «Głową nowego i powszechnego ludu synów Bożych» (Lumen gentium, 13).

Fragment rozważania podczas czuwania modlitewnego na X  Światowych Dniach Młodzieży, Manila, Filipiny, 1995

Droga młodzieży: w naszym rozważaniu dotarliśmy do serca tajemnicy Chrystusa Odkupiciela. Przez swoje całkowite poświęcenie się Ojcu Chrystus stał się pośrednikiem naszego przybranego synostwa umiłowanych dzieci Bożych. Nowe życie, istniejące w was za sprawą chrztu, jest źródłem waszej chrześcijańskiej nadziei i optymizmu. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Kiedy mówi do was: «"Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam»", możecie być pewni, że nigdy was nie zawiedzie; pozostanie z wami na zawsze!