Audiencja generalna 13.11.2013

 
 
 

  Podczas środowej audiencji generalnej papież Franciszek kontynuował analizę Credo, tym razem skupiając się na słowach "wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów", jako jedynym odniesieniu do sakramentów znajdującym się w całym wyznaniu wiary.

  Chrzest, mówi papież, jest bramą do wiary i życia chrześcijańskiego. Jezus nakazał apostołom, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię, "kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony". (Mk 16,15-16) Papież podkreślił, jak ważny jest dzień, w którym zostaliśmy ochrzczeni i poprosił zgromadzonych na Placu św. Piotra wiernych, aby przypomnieli sobie dokładną datę swojego chrztu.

Ojciec Święty podzielił analizowane słowa Credo na trzy części:

– "Wyznaję" – Jest to uroczyste wyrażenie, wskazujące na wielkie znaczenie tego słowa, potwierdzamy nim tożsamość dzieci Bożych, to "dowód osobisty" chrześcijanina, mówi papież, "metryka urodzenia dla Kościoła". Z chrztem związana jest nasza wiara w odpuszczenie grzechów, czyli sakrament pokuty, który określić można jako "drugi chrzest". W sakramencie pokuty odnawiamy nasz chrzest, aby utrzymać w czystości "białą szatę godności chrześcijańskiej".

– "Jeden chrzest" – Wyrażenie to wskazuje na słowa św. Pawła "jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest". (Ef 4,5) Słowo "chrzest" oznacza 'zanurzenie'; jest to duchowe zanurzenie w śmierci Chrystusa, z której wskrzeszeni jesteśmy jako nowe stworzenie, chrzest jest obmyciem odradzającym i oświecającym, mówi Franciszek. Przez chrzest oświecona jest osoba ludzka światłością, która rozprasza ciemności grzechu, symbolem tego oświecenia jest świeca.

  Papież zadaje pytanie: Czy chrzest jest dla mnie faktem z przeszłości, o którym nigdy nie myślę, czy też żywą rzeczywistością, która dotyczy mojej teraźniejszości? Czy czuję się oświecony światłem Chrystusa, czy też jestem kobietą/mężczyzną ciemności?

– "Na odpuszczenie grzechów" – Trzecia część mówi o tym, że w sakramencie chrztu odpuszczane są nam wszystkie grzechy, także grzech pierworodny. Otwiera się brama życia, która pozwala tu, na ziemi, odczuć rzeczywistość nieba. Nie otrzymujemy chrztu więcej niż raz w życiu, mówi papież Franciszek, ale w sakramencie spowiedzi za każdym razem się on odnawia. Życie powinno być przeżywane w radości płynącej od Jezusa Chrystusa, którego przyjmujemy w sakramencie chrztu, kończy rozważanie Ojciec Święty.