OBJAWIENIA

 
 
 

  Objawienia w Fatimie miały miejsce w 1917 roku. Matka Boża ukazywała się trojgu portugalskich dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi sześciokrotnie, od maja do października, trzynastego dnia miesiąca.

  Podczas pierwszego objawienia dzieci zobaczyły Maryję na wzgórzu Cova da Iria. Matka Boża prosiła je, aby przychodzili w to miejsce przez sześć kolejnych miesięcy, zawsze 13 dnia o tej samej godzinie. Poprosiła też dzieci, aby codziennie odmawiały różaniec.

  Drugie objawienie miało miejsce 13 czerwca. Wówczas Matka Boża, tak jak poprzednio, prosiła o odmawianie różańca, a także wyraziła pragnienie ustanowienia nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca. Podczas, gdy to mówiła, ukazała dzieciom swoje Niepokalane Serce, otoczone cierniami, które zdawały się je przebijać.

  Kolejny raz Maryja ukazała sie dzieciom 13 lipca, znów prosząc o modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie. Prosiła, aby ofiarować się za grzeszników i powtarzać modlitwę: "O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi." Podczas tego objawienia Matka Boża ukazała dzieciom obraz piekła, który wzbudził w nich przerażenie.

  Czwarte objawienie Matki Bożej miało miejsce 19 sierpnia. Maryja poprosiła dzieci, aby zrobiły dwa przenośne ołtarzyki i znów, jak przy poprzednich objawieniach, poprosiła o modlitwę różańcową oraz ofiary za grzeszników.

  13 września, podczas piątego objawienia, Matka Boża kolejny raz poprosiła o modlitwę różańcową w intencji pokoju na świecie, a także obiecała kolejne objawienie w następnym miesiącu. Zapowiedziała, że wówczas ukaże się wraz z Jezusem i św. Józefem.

"W październiku przybędzie również Nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat."

  Po raz szósty Matka Boża ukazała się portugalskim dzieciom 13 października 1917 roku. Podczas tego objawienia powiedziała, że jest Matką Bożą Różańcową, poprosiła o wybudowanie w miejscu objawień kaplicy na Jej cześć. Zapowiedziała niedługi koniec wojny i prosiła o modlitwę. Później oczom dzieci ukazał się św. Józef z Dzieciątkiem, Maryja w białej sukni i niebieskim płaszczu, a następnie dzieci zobaczyły Pana Jezusa z Matką Najświętszą.

Matka Boża objawiła się jeszcze trzy razy, samej Łucji, w 1921, 1925 i 1929 roku.