Audiencja generalna 30.10.2013

 
 
 

  Nauczanie podczas audiencji generalnej papież Franciszek poświęcił określeniu "wspólnota świętych", którą można rozumieć dwojako: może oznaczać ona komunię w rzeczach świętych oraz komunię miedzy osobami świętymi. Papież skupił sie na drugim znaczeniu. Przypomina nam ono, że nie jesteśmy sami jako osoby wierzące, ale istnieje komunia między wszystkimi wyznawcami Chrystusa, wszystkimi włączonymi w Niego przez chrzest. Pierwsi chrześcijanie, mówi papież, nazywani byli "świętymi", jako ochrzczeni wyznawcy wiary w Chrystusa. Ojciec Święty przywołuje Ewangelię św. Jana: Jezus, tuz przed śmiercią modlił się, aby "wszyscy stanowili jedno". Kościół, mówi papież,  jest komunią z Bogiem, komunią miłości z Chrystusem. Jest to źródło więzi między nami a Bogiem. Jeśli jesteśmy włączeni w to "źródło", jakim jest Jezus Chrystus, w "płonący piec" Trójcy Świętej, to możemy stać się "jednym ciałem i jedną duszą". Miłość Boża, mówi Franciszek, spala nasz egoizm, uprzedzenia, wewnętrzne i zewnętrzne podziały; spala nasze grzechy.

  Doświadczenie komunii braterskiej prowadzi nas ku Bogu. Wiara potrzebuje wsparcia w innych osobach, zwłaszcza w chwilach słabości, zwątpienia, których wszyscy doświadczamy, mówi papież. Trzeba wówczas liczyć na pomoc Boga i prosić o wsparcie innych osób wierzących. Doświadczymy wówczas miłości Boga, który odpowiada na prośby do Niego skierowane.

  Komunia świętych, podkreśla papież Franciszek, wykracza poza śmierć, trwa wiecznie. Znajduje swoją pełnię w życiu wiecznym. Istnieje komunia między tymi, którzy żyją, a tymi, którzy przeszli już do wieczności. Wszyscy, ci żyjący na ziemi, a także dusze będące w niebie oraz te, które pokutują, stanowimy jedną rodzinę w drodze ku Bogu. Trzeba mieć świadomość, mówi papież, ogromnego wsparcia od tych braci, którzy są w niebie i modlą się za nas.

  Ojciec Święty zadaje pytanie: czy nasza pamięć o zmarłych jest wspomnieniem chrześcijańskim, czy pogańskim? Czy ma ona podstawę w wierze w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał? Czy powierzamy naszych zmarłych w modlitwie? Czy odczuwamy ich bliskość, zwłaszcza przez Eucharystię?

  ''Trzeba odkryć piękno wiary we wspólnocie świętych",  kończy swoje środowe rozważanie Papież Franciszek.